Een woongemeenschap in een groen landschap

Aan de Kruisdijk, op nog geen 5 minuten loopafstand van metrostation Poortugaal, laat Kavel Vastgoed een gebied herleven waar al jarenlang twee vervallen loodsen staan. De ontwikkeling van het Kruisdijkpark bestaat uit een tweekapper en 103 appartementen, waarvan 32 sociale huurwoningen. De appartementen zijn verspreid over 5 woongebouwen, die in een parkachtig landschap worden gerealiseerd. Een unieke locatie voor zowel starters als doorstromers.

Eén identiteit, maar met behoud van de menselijke maat

Uitgangspunt voor het ontwerp was een woongebied met één identiteit te creëren, maar wel met de menselijke maat in woongebouwen. Vanuit deze filosofie zijn de 5 woongebouwen “opgeknipt” in kleinere, herkenbare eenheden, door de bouwvolumes zowel verticaal als horizontaal op te delen. Hierbij is gebruik gemaakt van een genuanceerde variatie in vorm en kleur. De balkons zijn vormgegeven als accenten in de gevel. Verticaal groen tegen de gevels maakt het tot een levendig geheel, en geeft verbinding met het landschap waarin de gebouwen staan.

Informele interactie

Er is veel aandacht besteed aan het landschapsontwerp. De eigenheid van de locatie, tussen de metrobaan en de Kruisdijk, wordt benadrukt door duidelijke, groene randen. Tussen de gebouwen ontstaan 5 groene ruimtes, elk met hun eigen invulling, zoals een wadi, een boomgaard en speelvoorzieningen. Deze groene ruimtes zijn via een padenstructuur met elkaar verbonden. Het parkachtige landschap dat zo ontstaat, nodigt uit tot informele interactie. Een plek om te verblijven, rust te zoeken en de seizoenen te beleven.  

De vitale hoeksteen in bruisend Nieuw Delft

Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Studio STAAT en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

Planning

Kavel Vastgoed werkt de plannen momenteel verder uit. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via http://www.dekoploperdelft.nl.

Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het gebied Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs herbergt 3000 woningen, voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels zijn er 2000 woningen gebouwd. Kavel Vastgoed stelde samen met Amvest het masterplan op.

De afspraak tussen de gemeente Lansingerland en de betrokken par­tijen is dat het gebied in een concessie­­­model wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen dat Kavel Vastgoed en Amvest voor eigen risico de grond­exploitatie (ontwer­pen en uitvoe­ren van ontwerp van de openbare ruimte) en de opstalexploitatie (ontwer­pen en uitvoeren van ontwerp van de woningen) realiseren.

Het masterplan is uitgewerkt in deelplannen waarin plek is voor het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen. Het bouwen is uitbesteed.

Lees het artikel

De Gouden Buurten: zo mooi kan gebiedsontwikkeling zijn

Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling

Luchtfoto Westpolder Bolwerk: András Schuh Fotografie.

Kavel Vastgoed, de partner van de gemeente Nieuwkoop

Door de gemeente is een tenderprocedure gestart, in de vorm van een partnerselectie. Doel was een partner te vinden voor de haalbaarheidsfase van het project Dorpshart Ter Aar. Deze tenderprocedure heeft uiteindelijk geresulteerd in de selectie van Kavel Vastgoed B.V. uit Rijswijk. Op 13 september 2022 is de partnerovereenkomst tussen partijen ondertekend.

Als partner van de gemeente Nieuwkoop werken wij intensief samen aan de ontwikkeling en realisatie van het Dorpshart Ter Aar. Een Dorpshart waarin het aangenaam verblijven is, met goede routing en bereikbaarheid en met de juiste functies op de juiste plaats. Een Dorpshart waar je ‘gewoon goed’ je dagelijkse boodschappen kunt doen, waar de markt en evenementen georganiseerd worden en waar je een drankje kunt doen op het terras.

Het Masterplan vormt een veelbelovend uitgangspunt en wenkend perspectief voor het project Dorpshart.

Vanuit de ambities die de gemeente Nieuwkoop in 2019 voor het centrumgebied heeft geformuleerd en in de tenderprocedure zijn opgenomen wordt sinds september 2022 gewerkt aan een ambitieus en uitdagend Masterplan. Er is een projectteam samengesteld dat de afgelopen maanden betrokken en intensief aan de plannen heeft gewerkt. Het team bestaat uit specialisten van de gemeente, Groosman (stedenbouw en architectuur), Deltavormgroep (landschap en openbare ruimte), MaakdeStad (participatie en visie), Goudappel (mobiliteit) en Buro Boot (civiele techniek). Het Masterplan Dorpshart Ter Aar wordt is in 2e kwartaal 2023 ter besluitvorming aan het College van B&W en de Raad aangeboden. De positieve besluitvorming van de gemeenteraad heeft in juni 2023 plaatsgevonden.

Downloads

Duurzaam wonen in het groen

Het gebied rond de Tuinderslaan krijgt een indrukwekkende transformatie. Hier ontstaat Het Oosterland: Kavel Vastgoed ontwikkelt een hoognodig en hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het polderlandschap eromheen. Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van huur voor het sociale en middensegment tot aan appartementen en vrijstaande woningen. In dorpse, kleinschalige buurten vol erven, linten en hoven waar mensen elkaar kennen.

Van oudsher onderscheidt dit cultuurhistorische landschap zich door glastuinbouw en karakteristieke riet- en poldervelden, dijken en vaarten. De kassen en schuren zullen verdwijnen om meer vergezichten en charmante doorkijkjes mogelijk te maken.

Ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten spelen met de weidsheid van de polder om een unieke eenheid te creëren tussen wonen, water en natuur. Zij gebruiken innovatieve technieken en slimme toepassingen om klimaatadaptief te bouwen. Door het plangebied kronkelt een groenblauwe ecologische structuur die een forse bijdrage levert aan een gezonde microklimaat voor mens en dier en aan de beleving van deze duurzame gebiedsontwikkeling. Zo ontstaat een architectonisch afwisselend, duurzaam en veilig leefgebied in een luisterrijk landschapspark vol biodiversiteit.

Benieuwd naar het laatste nieuws van Het Oosterland?

Transformatie van formaat

Op het kruispunt van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan staat de Theresiakerk aan de vooravond van haar transformatie van formaat. De Theresiakerk die al dertien jaar lang onbestemd is krijgt hiermee een nieuwe toekomst. De voorgenomen transformatie van de Theresiakerk zal zonder twijfel tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag leiden. Een Hoogvliet supermarkt zal zich hier vestigen. Naast de supermarkt zal er ruimte zijn voor andere functies zoals een grand café met een gezellig terras en een parkeervoorziening. In nauwe samenspraak met de gemeente en de buurt zal het plan stap voor stap tot realisatie worden gebracht.

Zorgvuldig restaureren

Er zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar het behoud van de bestaande historische elementen in de Theresiakerk, zoals het glas in lood, bijzondere metselwerkverbanden, gewelven en kolommen. Daar waar nodig zullen restauratiewerkzaamheden worden toegepast.

Dorpse woonwijk van hoge kwaliteit

Vroeger en nu komen samen in de dorpse woonwijk Tuindershof in Pijnacker. De gemoe­­de­lijke sfeer van het oude dorp in een groene en duurzame omgeving. In de nieuwe dorpswijk van Pijnacker heeft iedereen zijn 'eigen stekje' waar alles groeit en bloeit. Intieme straatjes, woningen met een herkenbare Pijnackerse architectuur voorzien van groen ingerichte voortuinen. Tuindershof ontwikkelt zich als een duurzame en gevarieerde dorpse woonwijk, voorzien van circa 485 woningen. In de woonwijk is aandacht voor betaalbaarheid en de urgente behoefte aan sociale woningen in Pijnacker Nootdorp. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwcorporatie worden in Tuindershof in totaal 177 sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Publiek-private samenwerking

Tuindershof is een ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. De ontwikkelingscombinatie bestaat uit de samenwerking tussen Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie. De OCT ontwikkelt en realiseert risicodragend een nieuwe woonbuurt bij de zuidwestelijke entree van Pijnacker.

Uitvoering in deelplannen

De ontwikkeling en realisatie van Tuindershof wordt gefaseerd per deelplan in verkoop en uitvoering gebracht. Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling:

Fase 1 en 2

Fase 3

Laatste nieuws:

Tuindershof fase 1b

Onbekommerd wonen in een groene wijk

In Tuindershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan toekomstige bewoners: 'Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft'. In fase 1 en 2 wordt onze kernbelofte zichtbaar: een woonwijk met een groene inrichting en dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit.

Tuindershof is bereikbaar vanaf de N470 via een groen entreegebied dat over gaat in een met bomen begeleide Tuindersweg. Het groene karakter van het entreegebied geeft een gevoel van thuiskomen. Aan de Tuindersweg wordt fase 1 en 2 gerealiseerd. Vanaf de Plas van Van Buijsen strekt zich door beide fasen de Meander uit in het nieuwe woongebied. De Meander sluit aan op de omliggende groen-blauwe structuren van het natuurnetwerk en is een natuurlijke scheiding tussen fase 1 en 2. Hier beleef je het water en groen in de wijk en kunnen kinderen veilig en onbekommerd spelen. De openbare ruimte is het fundament van de wijk. De groene, duurzame inrichting nodigt uit tot ontmoeting en ontspanning en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Fase 1 Woonstraatjes en hoven

Fase 1 grenst aan de Tuindersweg en bestaat uit een wijk met smalle intieme straatjes. Woningen hebben een groene voortuin waarin ook bomen zijn aangeplant. Parkeren is voornamelijk mogelijk in de de hoven aan de achterzijde van de woningen. De architectuur van de woningen is veelzijdig. Gevels wisselen zich af in kleur en materialen. De woningen hebben overwegend zadeldaken en mansardekappen. De architectuur van Tuindershof straalt ambachtelijkheid uit, in een afwisselend beeld, fris en vriendelijk. In de eerste fase zijn in totaal 172 grondgebonden en 105 gestapelde woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Fase 2 Erven aan de Europalaan

Aan de Europalaan komt fase 2 tot realisatie. De Erven sluiten aan op dit fraaie lint. Het bestaande karakter van de Europalaan wordt versterkt. Hier gaat men wonen rondom een kleinschalig erf dat past bij het voormalig agrarisch gebied en haar directe omgeving. De woningen zijn voorzien van karakteristieke detaillering met veel groen, zowel in de openbare ruimte als in de voortuinen. Hier komt de kernbelofte van Tuindershof letterlijk tot uiting. Gezamenlijk wonen, beschut en toch vrij. De architectuur van de Erven is samenhangend ontworpen, geïnspireerd op het boerenerf. In de tweede fase zijn in totaal 50 grondgebonden woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Klik hier om weer terug te keren naar de hoofdpagina Tuindershof.

Dorps wonen in Pijnacker

In Tuindershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan toekomstige bewoners: 'Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft'. In fase 3 zetten wij onze kernbelofte voort en maken dit zichtbaar: een woonwijk met een groene inrichting en dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit. Diverse wandel- en fietsroutes sluiten aan op het historische lint Overgauw. In Tuindershof fase 3 woon je in een groene, duurzame en karakteristieke woonwijk.

Fase 3 Woonstraatjes en hoven

Fase 3 is een vervolg op eerdere fasen in Tuindershof. Aan de zuidwest zijde van de Tuindersweg zal fase 3 gerealiseerd worden. De wijk kenmerkt zich door smalle intieme woonstraatjes, watergangen en hoven. Langs de watergangen staan woningen in een kenmerkende Pijnackerse architectuur. Veelzijdige woningen met afwisselende gevels in kleur en materialen. De woningen hebben overwegend zadeldaken en mansardekappen. De architectuur van Tuindershof straalt ambachtelijkheid uit, in een afwisselend beeld, fris en vriendelijk. In de derde fase worden grondgebonden en gestapelde woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Klik hier om weer terug te keren naar de hoofdpagina Tuindershof.

Het hart van Poortugaal

Emmastaete omvat 26 luxe appartementen, winkels, een horecagelegenheid en een gezondheidscentrum welke perfect passen in de sfeer van de oude dorpskern, het hart van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. Het is gelegen aan de Waalstraat, Emmastraat en het achterliggende plein en is het schitterende sluitstuk van de ontwikkeling van een eigentijds centrum. Wonen in Poortugaal is dorps wonen dicht bij Rotterdam én bij de natuur.

Uniek wonen

Binnen het appartementengebouw bestaan dertien verschillende typen. Het is een gebouw met een grote variatie in architectuurstijlen, kleuren en soorten metselwerk dat naadloos aansluit op de historische huizen in de directe omgeving. Kortom, Emmastaete voegt veel kwaliteit toe aan de dorpskern en is een echte aanwinst in en voor Poortugaal.

Duurzaam, energiezuinig en comfortabel

Elk appartement is voorzien van een eigen energiesysteem, namelijk een luchtwarmtepomp en energieomvormer. Ook zijn er naast de warmtepomp zonnepanelen op het dak aangebracht die de benodigde energie opwekken. De warmtepomp zorgt het hele jaar door voor warm kraanwater, verwarming en verkoeling. Een andere duurzaamheidsmaatregel is de warmteterugwin-unit. Tot slot hebben alle appartementen een individuele wtw-unit om energiezuinig en milieubewust te ventileren. Hiermee wordt de warmte van de binnenlucht gebruikt om koude buitenlucht te verwarmen voordat die het huis ingeblazen wordt.linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram