Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het gebied Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs herbergt 3000 woningen, voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels zijn er 2000 woningen gebouwd. Kavel Vastgoed stelde samen met Amvest het masterplan op.

De afspraak tussen de gemeente Lansingerland en de betrokken par­tijen is dat het gebied in een concessie­­­model wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen dat Kavel Vastgoed en Amvest voor eigen risico de grond­exploitatie (ontwer­pen en uitvoe­ren van ontwerp van de openbare ruimte) en de opstalexploitatie (ontwer­pen en uitvoeren van ontwerp van de woningen) realiseren.

Het masterplan is uitgewerkt in deelplannen waarin plek is voor het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen. Het bouwen is uitbesteed.

Lees het artikel: De Gouden Buurten: zo mooi kan gebiedsontwikkeling zijn

Binnen deze gebiedsontwikkeling zijn de volgende deelgebieden gerealiseerd of in ontwikkeling

Luchtfoto Westpolder Bolwerk: András Schuh Fotografie.

Wonen in het dorp

Vroeger en nu komen samen in de Tuindershof in Pijnacker. De gemoe­­de­lijke sfeer van het oude dorp in een groene en duurzame omgeving.

Tuindershof is een ontwikkeling van Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie. De wijk bestaat uit ruim vijfhonderd huur en koop­woningen, zowel grondgebonden als appartementen. De Tuindershof is een wijk voor iedereen. De prijzen variëren dan ook sterk. Uiteraard is er ook ruim­te voor sociale woningbouw.

De Meander is een brede waterpartij die dwars door de wijk loopt. De Meander is een natuurinclusieve zone en een sprekend voorbeeld van de klimaatadaptieve inrichting. Extreme regenval en hittestress kunnen hier worden opgevangen. Vogels en insec­ten voelen zich er thuis.

De wijk wordt uiteraard gasloos. Warm­te wordt geleverd door een sys­teem dat gebruik maakt van aqua­thermie en warmte- en koude opslag in de grond.

Duurzaam wonen in het groen

Het gebied rond de Tuinderslaan krijgt een indrukwekkende transformatie. Hier ontstaat Het Oosterland: Kavel Vastgoed ontwikkelt een hoognodig en hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het polderlandschap eromheen. Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van huur voor het sociale en middensegment tot aan appartementen en vrijstaande woningen. In dorpse, kleinschalige buurten vol erven, linten en hoven waar mensen elkaar kennen.

Van oudsher onderscheidt dit cultuurhistorische landschap zich door glastuinbouw en karakteristieke riet- en poldervelden, dijken en vaarten. De kassen en schuren zullen verdwijnen om meer vergezichten en charmante doorkijkjes mogelijk te maken.

Ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten spelen met de weidsheid van de polder om een unieke eenheid te creëren tussen wonen, water en natuur. Zij gebruiken innovatieve technieken en slimme toepassingen om klimaatadaptief te bouwen. Door het plangebied kronkelt een groenblauwe ecologische structuur die een forse bijdrage levert aan een gezonde microklimaat voor mens en dier en aan de beleving van deze duurzame gebiedsontwikkeling. Zo ontstaat een architectonisch afwisselend, duurzaam en veilig leefgebied in een luisterrijk landschapspark vol biodiversiteit.

Kavel Vastgoed, de partner van de gemeente Nieuwkoop

Door de gemeente is een tenderprocedure gestart, in de vorm van een partnerselectie. Doel was een partner te vinden voor de haalbaarheidsfase van het project Dorpshart Ter Aar. Deze tenderprocedure heeft uiteindelijk geresulteerd in de selectie van Kavel Vastgoed B.V. uit Rijswijk. Op 13 september 2022 is de partnerovereenkomst tussen partijen ondertekend.

Als partner van de gemeente Nieuwkoop werken wij intensief samen aan de ontwikkeling en realisatie van het Dorpshart Ter Aar. Een Dorpshart waarin het aangenaam verblijven is, met goede routing en bereikbaarheid en met de juiste functies op de juiste plaats. Een Dorpshart waar je ‘gewoon goed’ je dagelijkse boodschappen kunt doen, waar de markt en evenementen georganiseerd worden en waar je een drankje kunt doen op het terras.

Het Masterplan vormt een veelbelovend uitgangspunt en wenkend perspectief voor het project Dorpshart.

Vanuit de ambities die de gemeente Nieuwkoop in 2019 voor het centrumgebied heeft geformuleerd en in de tenderprocedure zijn opgenomen wordt sinds september 2022 gewerkt aan een ambitieus en uitdagend Masterplan. Er is een projectteam samengesteld dat de afgelopen maanden betrokken en intensief aan de plannen heeft gewerkt. Het team bestaat uit specialisten van de gemeente, Groosman (stedenbouw en architectuur), Deltavormgroep (landschap en openbare ruimte), MaakdeStad (participatie en visie), Goudappel (mobiliteit) en Buro Boot (civiele techniek). Het Masterplan Dorpshart Ter Aar wordt in 2e kwartaal 2023 ter besluitvorming aan het College van B&W en de Raad aangeboden. De uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad wordt in juni 2023 verwacht.

Met een heldere doelstelling voorzien van vier ambities

De centrale doelstelling van het project is tijdens de verschillende fases van het planvormingsproces steeds gelijk gebleven. Het creëren van een Dorpshart waarmee het centrumgebied duurzaam wordt versterkt, toekomstbestendig wordt en de aantrekkingskracht groeit.

  1. Het nieuwe Dorpshart heeft de functie van ontmoetingsplaats: een centrale plek voor inwoners en bezoekers. Het centrum van Ter Aar groeit uit tot een aantrekkelijke Dorpshart.
  2. Het verbeterde Dorpshart combineert straks de functie van boodschappencentrum én dorpscentrum. Meervoudig ruimtegebruik door een mix van (publieksgerichte) functies en het toevoegen van een woonfunctie zorgt voor het behoud van een toekomstbestendig centrum.
  3. Het centrum van Ter Aar is straks het hart van het dorp, waar inwoners elkaar ontmoeten en graag verblijven. Dat geldt ook voor bezoekers en passanten. Het wordt een aangename verblijfsplek met een gezellige, knusse ambiance en een prettige sfeer.
  4. Slimme en duurzame oplossingen voor de routing en bereikbaarheid, passend bij een goed woon- en verblijfsklimaat in het Dorpshart

De visie van Kavel Vastgoed als onderlegger voor de ruimtelijke ontwikkeling

Op basis van de visie van Kavel Vastgoed, en met behulp van de inspraak van ondernemers, omwonenden, de Dorpsraad en inwoners van Ter Aar, is het Masterplan Dorpshart Ter Aar opgesteld. Onze visie op de ontwikkeling van het centrum van Ter Aar is verankerd in de historie, passend bij Ter Aar en rekening houdend met nieuwe wensen en ontwikkelingen. Onze visie bestaat uit een aantal elementen:

  1. De landschappelijke dragers zijn de basis voor het Dorpshart
  2. Er komt meer samenhang in de ruimtelijke structuur van het centrum
  3. Er ontstaat een nieuw winkelgebied ‘in een achtje’
  4. Er wordt meer wonen toegevoegd aan het centrum
  5. Het centrum krijgt een heldere routing en goede bereikbaarheid
  6. Er komt meer aandacht voor groen en water

De ruimtelijke opzet van het centrumgebied van Ter Aar wordt gekenmerkt door een aantal, veelal historische, landschappelijke structuren. Bij de ontwikkeling van het Masterplan voor het Dorpshart worden deze structuren ‘als onderlegger’ voor de planvorming ingezet. Niet alleen om een prettige en aantrekkelijke plek te creëren, maar vooral ook om te zorgen dat het Dorpshart op een logische en vanzelfsprekende manier in zijn omgeving is verankerd. En dus echt een Dorpshart van Ter Aar wordt.

Hart voor Poortugaal

Het begon, niet voor het eerst overi­gens, met een gewonnen prijs­vraag. De gemeente Albrandswaard wilde de revitalisering van het centrum van Poortugaal afronden. Kavel Vastgoed ging nog een stap verder. Juist om het centrum haar dorpse en gezellige uitstraling terug te geven.

KOW ontwierp de uitbreiding. In het complex is plaats voor 26 ruime appar­te­menten, een gezondheids­centrum, horeca en detailhandel. In een binnen­hof zijn voldoende parkeerplaatsen.

Emmastaete bevestigt het dorpse karakter van de omgeving. De appar­tementen zijn duurzaam (gasloos) en comfortabel.

Groen en kleinschalig

De Gouden Griffelbuurt is het eerste deelplan van de nieuwbouwlocatie Westpolder/Bolwerk. Het is een nieuwbouwwijk die aandoet als de logische uitbreiding van het oude dorp. Door de grote variatie in woningen en door de klassieke Hollandse stijl van de vier architecten. De indruk wordt nog eens versterkt door het landschap met karak­teristieke polderweggetjes en houten bruggetjes over smalle sloten.

De bereikbaarheid en mobiliteit van het gebied kregen een impuls door de reali­satie van Randstadrailhalte Westpolder.

Kavel Vastgoed en Amvest ont­wikkelden samen en voor eigen risico de Gouden Griffelbuurt.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Herontwikkeling leegstaande passage

Samen met Hoogvliet hebben wij de plek van de Molenhofpassage in het centrum van Mijdrecht een facelift gegeven. De passage stond al lang leeg. Nu zijn er acht appartementen en twee penthouses gerealiseerd. Samen met een winkel, een supermarkt en voldoende parkeerplekken.

Eerst hebben we gekeken naar het kleinschalige en charmante karakter van de Dorpsstraat en de Kerkstraat. Het nieuwe gebouw past naadloos bij de structuur en de uitstraling van het centrum.

De woningen zijn risicodragend door ons ontwikkeld. Met aandacht is dan ook gekeken naar de fiscale leverings­structuur. Sowieso kan het aantrekke­lijk zijn om gebruik te maken van de fiscale know how van Kavel Vastgoed.

In de bodem werden enige archeo­lo­gische vondsten gedaan, afkomstig uit de middeleeuwen. De vondsten zijn inmiddels in de Hoogvliet te zien. De slappe veengrond werd eerst uit­gebreid onderzocht. Samen met Sweco en RvB is de grond uiteindelijk verstevigd. Het parkeerterrein is onderheid.

Het centrum van de Gouden Buurten

Kavel Vastgoed en Amvest hebben samen het Gouden Hart in Berkel en Rodenrijs ontwikkeld en gerealiseerd. De ontwikkeling is van A tot Z voor eigen risico uitgevoerd.

Het Gouden Hart is letterlijk het kloppend hart van de Gouden buurten. Het is de plek waar de bewoners elkaar ontmoeten, de dagelijkse boodschappen worden gedaan of een drankje wordt gedronken in een van de cafés of restaurants.

De retailplint bedraagt 5500 m². Boven de winkels zijn 102 appartementen gerealiseerd, voor kopers en voor vrije sector huurders. Onderdeel van het plan was een gebouwde parkeervoorziening met voldoende parkeerplekken voor de bewoners.

Eteck exploiteert een WKO-systeem met twee bronnen en een regeneratieleiding naar de Zilvergracht. En levert warmte en koude aan zowel de woningen als aan de winkels.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Ruimte in de stad

De Stroom der Verademing is een uniek project. In het levendige Haagse Regentessekwartier zijn op de plek van een voormalige school 73 woningen met een tuin gerealiseerd. Wat in deze stedelijke omgeving best bijzonder is.

De wijk is al op veel plekken verbeterd. Daar sluit de Stroom naadloos bij aan. Mooi vinden wij het dat de miniwijk een positieve impuls geeft aan de verdere ontwikkeling van het Regentessekwartier.

De Stroom bestaat uit koop en vrije sector huurwoningen en is een eigen project van Kavel Vastgoed. Samen met Wooninvest zijn ook huur­woningen gerealiseerd.

70 prachtige woningen

Het centrum van Rhoon krijgt er iets moois bij. Samen met de eigenaar ontwikkelt Kavel Vastgoed hier twee appartementengebouwen. Waarin 70 ruime huur en koopappartementen die voor het merendeel eigendom zullen worden van Van der Vorm Vastgoed.

Bij het ontwerp hebben we met aandacht gekeken naar de maatschappelijke functie van de plek. Plaats is er dan ook ingeruimd voor winkelruimtes. De parkeerplaatsen voor de bewoners hebben een groen dak gekregen.

KOW maakt het ontwerp waarin de twee duurzame gebouwen de bewoners een gevoel van geborgenheid geven. OTO Landscape ontwerpt een groene, natuur­inclusieve plek, die bij zal dragen aan de biodiversiteit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram