Bestemmingsplan Het Oosterland vastgesteld

7 feb 2024

Bestemmingsplan Het Oosterland vastgesteld

In de raadsvergadering van 1 februari jl. is een grote stap gezet richting de bouw van woningen in Het Oosterland. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast, waardoor de bouw van 755 tot 830 woningen in het gebied weer dichterbij is gekomen.

Van glastuinbouw naar woongebied

Samen met de gemeente De Ronde Venen heeft Kavel Vastgoed in goede samenwerking met de provincie hard gewerkt aan het bestemmingsplan en de uitwerking van de visie voor Het Oosterland. In het bestemmingsplan staat dat het plangebied verandert van een glastuingebied naar een woongebied met verschillende soorten woningen en bouwhoogtes. Ook zijn de plekken van de ontsluitingswegen bepaald. De hoofdontsluiting komt aan de Oosterlandweg.

Op dit moment bestaat het gebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg voornamelijk uit glastuinbouw. Simon Zwarts, bewoner van de Tuinderslaan en voormalig gerberakweker is één van de grondeigenaren. Hij zet zich al jaren in om woningbouw mogelijk te maken: “Volgens mij is dit voor alle 9 grondeigenaren een 100% win-win-situatie. Veel kwekers hebben geen toekomst meer hier en de gemeente kan de huizen bouwen die zo hard nodig zijn. En uiteindelijk is het toch best snel gegaan. Nooit snel genoeg natuurlijk, maar wij zijn erg blij met de uitkomst.”

Mijlpaal

Wethouder Zevenhuizen: “Het vaststellen van het bestemmingsplan is een enorme mijlpaal voor De Ronde Venen. We gaan maximaal 830 woningen bouwen, een bijzonder groot aantal voor onze gemeente. Daarvan wordt minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen. Dit is heel erg welkom voor mensen die een woning zoeken.”

Kavel Vastgoed ontwikkelt het gebied. Er komen verschillende typen woningen met veel groen en water, mooie lanen, kleine straatjes en een dorpse sfeer. Ook wordt het naastgelegen Wickelhofpark aangesloten op de nieuwe woonwijk, zodat ook dit gebied toegankelijk wordt voor iedereen. “Wij zijn verheugd over de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan Het Oosterland door de gemeenteraad. Dit is het moment om met nog meer energie met de ontwikkeling van de woningen in de eerste deelgebieden te beginnen.”

Planning

Het plan wordt verdeeld in verschillende fases die na elkaar gebouwd worden. Het is op dit moment de planning nog in 2024 met het voorbereidende werk te beginnen. In 2025 zal de bouw van de woningen starten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram