Visie en werkwijze

29 nov 2022

Visie en werkwijze

Kavel Vastgoed : omdat duurzaamheid loont

Kavel Vastgoed creëert nieuwe woon- en leefomgevingen. We doen dat in en rond dorpen en steden. Woningen en winkels, maatschappelijke en commerciële functies krijgen in die omgeving een eigen plek. In onze visie richten we die nieuwe leefomgeving zo duurzaam mogelijk in. Niet alleen voor de happy few. In de nieuwe leefruimte moet iedereen zich thuis, veilig en geborgen voelen. Spreekt deze visie u als gemeente of projectontwikkelaar aan, ontdek dan hier welke toegevoegde waarde wij voor u kunnen hebben.

Duurzaam creëren

Kavel Vastgoed creëert. Bestaande dorpskernen en centrumlocaties innoveren we door daar nieuw vastgoed te ontwikkelen dat volledig past binnen die specifieke leefomgeving. Daarbij letten we scherp op de ecologische voetafdruk die we nalaten. In onze visie zijn de nieuwe woon- en leefomgevingen energieneutraal, klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief. In de nieuwbouw die we graag samen met u ontwikkelen, houden we rekening met het omringende landschap en met de natuur. In onze gebiedsontwikkeling passen wij ons aan het omringende landschap aan.

Duurzaam in alle facetten

Duurzaamheid is ook op andere terreinen een stabiele factor in onze visie. We omarmen de transitie van fossiele naar duurzame energie. We zijn vooruitstrevend in de toepassing van alternatieve energiesystemen en -vormen  zoals warmtepompen, zonnepanelen etc.

De duurzaamheid die we beogen, is gericht op de leefbaarheid van onze omgeving, met oog voor een bredere sociale context. Interactie en cohesie zijn belangrijke en gewilde kenmerken van de omgeving die Kavel Vastgoed wil ontwikkelen.

Duurzaam in samenwerking

Ook in onze samenwerking zijn we duurzaam, dat wil zeggen: betrouwbaar, integer, doortastend en realistisch. De partijen waarmee we samenwerken, kiezen we doelbewust uit. Daarbij zoeken we steeds naar optimalisatie, waarbij iedere partij een meerwaarde heeft. Kavel Vastgoed voegt in zo’n ontwikkelproces graag waarde toe met onze expertise, ons sterke netwerk en met een open en persoonlijke aansturing. Zo’n duurzame samenwerking is een belangrijk fundament gebleken voor de best mogelijke resultaten.

Projectontwikkeling met vier hoofdpijlers

De projectontwikkeling van Kavel Vastgoed rust op vier hoofdpijlers. Wij realiseren integrale gebiedsontwikkeling waarin we kansen creëren voor iedereen. Onze duurzame en toekomstbestendige ontwikkelprojecten hebben een toegevoegde waarde voor komende generaties. We ontwikkelen een authentieke leef- en woonomgeving waarin alles moet kloppen. Daarbij hebben we aandacht voor gezondheid en welzijn, opdat iedereen kan meedoen in een vitale buurt. Lees meer over onze hoofdpijlers:

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram