Samen kansen creëren voor iedereen

29 nov 2022

Integrale gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling

Projectontwikkeling is voor Kavel Vastgoed onder meer samen kansen creëren voor iedereen. In de integrale gebiedsontwikkeling vervullen we graag de rol van gebiedsregisseur. We werken samen met lokale overheden, corporaties, stedenbouwkundigen, omwonenden, investeerders, (landschaps)architecten en verkeersexperts. Samen transformeren we een locatie tot een prettige duurzame leefomgeving, waarin we wonen combineren met detailhandel, gezondheidszorg, recreatie en infrastructuur.

Doelgroepgericht en haalbaar

De projectontwikkeling van Kavel Vastgoed is doelgroepgericht en haalbaar. In goed overleg stroomlijnen we processen en structuren tussen de verschillende partijen. Zo kunnen we voortvarend de verschillende ontwikkelingsfasen doorlopen. Daarover communiceren we transparant met onze partners. Met hen delen we graag onze ambitie en visie op gebiedsontwikkeling. Dat alles met maar één doel: vertrouwen en draagvlak creëren bij alle betrokken partijen.

Als gebiedsontwikkelaar en -regisseur zijn we graag de stuwende kracht die de transformatie van een gebied  op een doordachte manier stuurt en begeleidt. Iedere ontwikkeling heeft daarbij haar eigen unique selling points. Die brengen we met een doelgerichte marketing- en communicatiestrategie onder de aandacht van een groot publiek.

  • strategische samenwerkingen
  • gebiedsregisseur
  • risicodragend investeren
  • marketingcommunicatie

Projectontwikkeling op vier pijlers

De projectontwikkeling van Kavel Vastgoed rust op vier hoofdpijlers. Ontdek hoe breed wij in onze ontwikkelopgave willen zijn.

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram