Waardevol voor komende generaties

30 nov 2022

Duurzaam en toekomstbestendig

Duurzaam en toekomstbestendig

Kavel Vastgoed ontwikkelt duurzaam en toekomstbestendig. Onze projecten zijn waardevol voor de komende generaties. We doen dit door een sterke relatie te leggen tussen stedenbouw, landschap en natuur. En ook door maatschappelijke thema’s te verbinden aan gebiedsontwikkelingen. In het ontwerpproces komen mobiliteit, circulariteit, duurzaamheid en innovatie samen.

Co-creatie met experts

Met partners uit de bouw, gemeenten en andere projectontwikkelaars werken we ook samen met onder meer landschapsontwerpers, specialisten in energietransitie en duurzaamheidsadviseurs. In co-creatie met hen streven we zoveel mogelijk naar energieneutrale gebieden en projecten.

Klimaatadaptief

Kavel Vastgoed gaat de uitdaging aan om klimaatadaptief te bouwen. We krijgen te maken met steeds extremere weersomstandigheden. Het wordt droger. De zeespiegel stijgt. Er is sprake van bodemdaling en -verzilting. Proactief onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om toekomstige gebiedsontwikkelingen hierop aan te passen. We bewegen mee met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie en toekomstbestendig bouwen. Op zo’n manier staan we garant voor duurzame en toekomstbestendige woongebieden.

  • energietransitie
  • klimaatadaptief
  • natuurinclusief
  • circulariteit

Projectontwikkeling op vier pijlers

De projectontwikkeling van Kavel Vastgoed rust op vier hoofdpijlers. Ontdek hoe breed wij in onze ontwikkelopgave willen zijn.

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram