Meedoen in een vitale buurt

30 nov 2022

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

Om een vitale buurt te creëren waar mensen zich happy voelen, zijn verschillende factoren van belang. Een gevoel van geborgenheid heeft een positief effect op de mentale gezondheid. De aanwezigheid van natuurlijk groen in de buurt geeft de mensen rust. Het werkt stressverlagend en zorgt voor een ontspannen gevoel. Ook moet er in die vitale buurt ruimte zijn voor sociale interactie, ontmoeting, beweging, ontspanning en voor de voorzieningen die nodig zijn. Projectontwikkeling is voor Kavel Vastgoed pas geslaagd als alle bewoners kunnen meedoen in hun buurt. Als zij de plek waar ze wonen en leven kunnen waarderen. Als zij zich daar gelukkig kunnen voelen.

Bewuster wonen

Waar mogelijk zijn wij voorstander van participatie en co-creatie. We waarderen betrokken bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. Participatie en co-creatie bevorderen de cohesie. Dat is positief voor de interactie met elkaar. Dat vergroot ook het respect voor de natuurlijke omgeving. Wie fijn woont, voelt zich al snel gelukkig. Daar dragen wij als Kavel Vastgoed in onze projectontwikkeling graag ons steentje aan bij.

Wij vinden het belangrijk vitale buurten te ontwikkelen, waarin zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Mobiliteit is voor ons een belangrijk aandachtspunt. We willen buurten zo toegankelijk mogelijk maken en zorgen voor goede verbindingen met andere wijken, winkelcentra, culturele centra etc.

  • sociale interactie
  • milieu en woonomgeving
  • participatie
  • mobiliteit

Projectontwikkeling op vier pijlers

De projectontwikkeling van Kavel Vastgoed rust op vier hoofdpijlers. Ontdek hoe breed wij in onze ontwikkelopgave willen zijn.

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram