Tuindershof fase 1 en 2

24 okt 2023

Tuindershof fase 1 en 2

Onbekommerd wonen in een groene wijk

In Tuindershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan toekomstige bewoners: 'Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft'. In fase 1 en 2 wordt onze kernbelofte zichtbaar: een woonwijk met een groene inrichting en dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit.

Tuindershof is bereikbaar vanaf de N470 via een groen entreegebied dat over gaat in een met bomen begeleide Tuindersweg. Het groene karakter van het entreegebied geeft een gevoel van thuiskomen. Aan de Tuindersweg wordt fase 1 en 2 gerealiseerd. Vanaf de Plas van Van Buijsen strekt zich door beide fasen de Meander uit in het nieuwe woongebied. De Meander sluit aan op de omliggende groen-blauwe structuren van het natuurnetwerk en is een natuurlijke scheiding tussen fase 1 en 2. Hier beleef je het water en groen in de wijk en kunnen kinderen veilig en onbekommerd spelen. De openbare ruimte is het fundament van de wijk. De groene, duurzame inrichting nodigt uit tot ontmoeting en ontspanning en zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Klik hier om weer terug te keren naar de hoofdpagina Tuindershof.

Projectgegevens

3

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Fase 1 Woonstraatjes en hoven

Fase 1 grenst aan de Tuindersweg en bestaat uit een wijk met smalle intieme straatjes. Woningen hebben een groene voortuin waarin ook bomen zijn aangeplant. Parkeren is voornamelijk mogelijk in de de hoven aan de achterzijde van de woningen. De architectuur van de woningen is veelzijdig. Gevels wisselen zich af in kleur en materialen. De woningen hebben overwegend zadeldaken en mansardekappen. De architectuur van Tuindershof straalt ambachtelijkheid uit, in een afwisselend beeld, fris en vriendelijk. In de eerste fase zijn in totaal 172 grondgebonden en 105 gestapelde woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Fase 2 Erven aan de Europalaan

Aan de Europalaan komt fase 2 tot realisatie. De Erven sluiten aan op dit fraaie lint. Het bestaande karakter van de Europalaan wordt versterkt. Hier gaat men wonen rondom een kleinschalig erf dat past bij het voormalig agrarisch gebied en haar directe omgeving. De woningen zijn voorzien van karakteristieke detaillering met veel groen, zowel in de openbare ruimte als in de voortuinen. Hier komt de kernbelofte van Tuindershof letterlijk tot uiting. Gezamenlijk wonen, beschut en toch vrij. De architectuur van de Erven is samenhangend ontworpen, geïnspireerd op het boerenerf. In de tweede fase zijn in totaal 50 grondgebonden woningen ontwikkeld en gerealiseerd in verschillende woningtypen.

Meer over authentieke leef- en woonomgeving >
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram