Tuindershof

Pijnacker-Nootdorp
15 dec 2022

Tuindershof

Dorpse woonwijk van hoge kwaliteit

Vroeger en nu komen samen in de dorpse woonwijk Tuindershof in Pijnacker. De gemoe­­de­lijke sfeer van het oude dorp in een groene en duurzame omgeving. In de nieuwe dorpswijk van Pijnacker heeft iedereen zijn 'eigen stekje' waar alles groeit en bloeit. Intieme straatjes, woningen met een herkenbare Pijnackerse architectuur voorzien van groen ingerichte voortuinen. Tuindershof ontwikkelt zich als een duurzame en gevarieerde dorpse woonwijk, voorzien van circa 485 woningen. In de woonwijk is aandacht voor betaalbaarheid en de urgente behoefte aan sociale woningen in Pijnacker Nootdorp. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwcorporatie worden in Tuindershof in totaal 177 sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Publiek-private samenwerking

Tuindershof is een ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. De ontwikkelingscombinatie bestaat uit de samenwerking tussen Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie. De OCT ontwikkelt en realiseert risicodragend een nieuwe woonbuurt bij de zuidwestelijke entree van Pijnacker.

Uitvoering in deelplannen

De ontwikkeling en realisatie van Tuindershof wordt gefaseerd per deelplan in verkoop en uitvoering gebracht. Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling:

Fase 1 en 2

Fase 3

Laatste nieuws:

Tuindershof fase 1b
Sander Pieterse
Projectdirecteur
" Tuindershof is duurzaam en energie­zuinig, niet alleen de woningen zelf; ook de inrichting van de wijk is gericht op een klimaatbestendige toekomst. "
Peter Immers
Gebiedsontwikkelaar BPD
" Tuindershof is HET voorbeeld waar we door samenwerking met marktpartijen en gemeente een fraai en gedragen plan krijgen. Een plan waar over alles is nagedacht en de gezamenlijke visie van alle partijen verwezenlijkt is. Transparantie en sfeer staan bij Kavel Vastgoed hoog in het vaandel. Hierdoor krijg je in het proces het WIJ gevoel waar elke partij naar verlangt. "

Projectgegevens

Programma: ca. 500 huur- en koopwoningen
Samenwerking met: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Samenwerkings­partner: BPD Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Rondom Wonen
Architect: Architectenbureau Van Maanen
Steden­bouw­kundige: Bureau Wissing en HUD Landscape
Landschaps­architect: Buro Sant en Co
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: Wolf + Dikken adviseurs
Constructeur: Geelhoed Engineering B.V.
Bouwkundige aannemer: Waal en Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling B.V.
2

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Tuindershof

Tuindershof is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof (OCT). De OCT bestaat uit de samenwerking tussen Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie. De OCT ontwikkelt en realiseert risicodragend een nieuwe woonbuurt bij de zuidwestelijke entree van Pijnacker. Op 5 minuten fietsen van het centrum van Pijnacker ligt Tuindershof tussen twee karakteristieke historische linten en direct aan de Plas van Van Buijsen. In totaal worden in Tuindershof 485 woningen door de OCT gerealiseerd en daarbij is het DNA van Pijnacker in alles dat we doen leidend in de ontwikkeling. Tuindershof ontwikkelt zich als een duurzame en gevarieerde dorpse woonwijk, waarvan circa 275 woningen reeds opgeleverd zijn. In de woonwijk is aandacht voor betaalbaarheid en de urgente behoefte aan sociale woningen. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwcorporatie worden in totaal 177 sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Meer over integrale gebiedsontwikkeling >

Duurzame waterhuishouding

Tuindershof is een klimaatadaptieve wijk. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied vastgehouden zodat zowel in natte als droge tijden geen overlast ontstaat. De wateropgave heeft in het stedenbouwkundig plan geleid tot vier oplossingsrichtingen. Er zijn 3 verschillende waterpeilen van de Meander. Door gebruik te maken van waterdoorlatende bestrating (keigrasstenen) infiltreert het water in de parkeervakken. Het regenwater op de rijbaan wordt verzameld via kolken naar het regenwaterriool (infiltratiebuis) en afgevoerd naar de Meander. En tot slot wordt het water door het toepassen van een oppervlakkige afvoer (open goot) in het midden van de rijbaan, afwaterend naar wadi’s in de bermen geleid.

 

Energievoorziening

De wijk is voorzien van een collectieve WKO-opslag en aquathermie. In de woningen zijn individuele warmtepompen die de woningen kunnen verwarmen en koelen. Door de aanleg van het collectief warmtenet, het uitstekend isoleren van de woningen en het gebruik van zonnepanelen zijn de woningen energieneutraal. Naast een duurzaam warmteafgiftesysteem hebben alle woningen een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). De wijk en de woningen zijn toekomstgericht, BENG2 = 0 of lager, voorzien van een groenverklaring en een energielabel van A++++.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen zie je terug in de fraaie lanen met aan weerszijden grote bomen en glooiende groene bermen. Dwars door de woonwijk is een meanderende parkzone aangelegd voorzien van een brede waterpartij die aansluiting heeft op de Plas van Buijsen. Dit vormt de groenblauwe verbinding tussen Keijzershof en Tuindershof. In de toekomst zal De Meander doorgezet worden in noordelijke richting. Het is de ecologische verbindingszone langs de westzijde van Pijnacker. Vogels en insec­ten voelen zich er thuis.

Meer over duurzaam en toekomstbestendig >

Landschappelijk raamwerk

In Tuidershof staat onbekommerd wonen centraal. Daarom is onze kernbelofte aan de toekomstige bewoners: ‘Samen je eigen stekje waar alles groeit en bloeit en iedereen zijn eigen huisje-boompje-tuintje-straatje heeft’. Het concept vertaalt zich in een groene inrichting met dorpse woonstraatjes van hoge kwaliteit. De binnenkomst vanaf de N470 is in een groen entreegebied over de met bomen begeleide Tuindersweg. De Plas van Van Buijsen strekt zich door de Meander uit in het nieuwe woongebied. Tussen deze dragers en de linten Overgauwseweg en de Europalaan wordt gewoond in een herkenbaar Pijnackers woonmilieu met intieme woonstraatjes en groene voortuinen met een boom. De openbare ruimte is het fundament van de wijk. De groene, duurzame inrichting die uitnodigt tot ontmoeting en ontspanning zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Het landschappelijk raamwerk bestaat daarmee uit: de groene entree van de wijk én het dorp, de Meander, de Tuindersweg en de Linten.

    

    

Meer over authentieke leef- en woonomgeving >

Sociaal duurzaam, eigentijds en vernieuwend

Tuindershof is ontwikkeld tot een veelzijdige wijk, met een diversiteit aan woningen, waar sociale- en vrije sector woningen afwisselend worden gebouwd. Er is variatie in woningtypes, waardoor diverse doelgroepen een woning naast elkaar kunnen vinden. Samen met de verscheidenheid aan woonwerelden ontstaat er een pluriforme dorpse woonwijk. Circa 38 % van de wijk worden sociale huur- en koopwoningen in met name kleine appartementen en studio’s. Zo’n vooruitstrevend hoog aandeel sociale woningen is mogelijk gemaakt door eigentijdse en vernieuwende sociale woonproducten toe te passen. Verspreid door de wijk zijn kleinschalige appartementenblokken gecombineerd met rijwoningen. Alle sociale woningen zijn in samenwerking met de plaatselijke corporatie ontwikkeld en gerealiseerd.

Mobiliteit

Omdat alle hoogwaardige voorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer (metrostation) op fietsafstand liggen, wordt fietsen in Tuindershof gestimuleerd. De langzaam verkeer verbindingen met de omliggende wijken en bestaande fietsstructuren zijn bepalend gemaakt voor het stedenbouwkundig ontwerp. Met de openbare inrichting van autoluwe woonstraten, vrije fietspaden, veilige fietsoversteken bij kruisingen is dit de perfecte ontsluiting voor het fietsverkeer. Met het bestaand stedelijk weefsel is de wijk aantrekkelijk voor zowel fietsers als voetgangers.

              

Meer over gezondheid en welzijn >
500 woningen
20+ Woningtypes
Pijnacker-Nootdorp
2017 - 2026
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram