Tuindershof

Pijnacker-Nootdorp
15 dec 2022

Tuindershof

Dorpse woonwijk van hoge kwaliteit

Vroeger en nu komen samen in de dorpse woonwijk Tuindershof in Pijnacker. De gemoe­­de­lijke sfeer van het oude dorp in een groene en duurzame omgeving. In de nieuwe dorpswijk van Pijnacker heeft iedereen zijn 'eigen stekje' waar alles groeit en bloeit. Intieme straatjes, woningen met een herkenbare Pijnackerse architectuur voorzien van groen ingerichte voortuinen. Tuindershof ontwikkelt zich als een duurzame en gevarieerde dorpse woonwijk, voorzien van circa 485 woningen. In de woonwijk is aandacht voor betaalbaarheid en de urgente behoefte aan sociale woningen in Pijnacker Nootdorp. In samenwerking met de plaatselijke woningbouwcorporatie worden in Tuindershof in totaal 177 sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen zie je terug in de fraaie lanen met aan weerszijden grote bomen en glooiende groene bermen. Dwars door de woonwijk is een meanderende parkzone aangelegd voorzien van een brede waterpartij die aansluiting heeft op de Plas van Buijsen. Dit vormt de groenblauwe verbinding tussen Keijzershof en Tuindershof. In de toekomst zal De Meander doorgezet worden in noordelijke richting. Het is de ecologische verbindingszone langs de westzijde van Pijnacker. Vogels en insec­ten voelen zich er thuis.

Duurzame waterhuishouding

De Meander is een sprekend voorbeeld van de klimaatadaptieve inrichting van de woon- en leefomgeving. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in de woonwijk vastgehouden zodat zowel in natte als droge tijden geen overlast ontstaat. De Meander is uitgevoerd met verschillende waterpeilen waarmee extra regenwater opgevangen kan worden. Extreme regenval en hittestress worden door De Meander opgevangen. Voor extra infiltratiemogelijkheden van regenwater is waterdoorlatende bestrating toegepast. Zowel in de rijbanen alsmede in de parkeervakken.

Energiezuinige woonwijk

Tuindershof is klaar voor de toekomst. Door de aanleg van een collectief warmtenet zijn alle woningen aardgasvrij. Tezamen met de zonnepanelen op de daken, die energie opwekken voor eigen gebruik, heeft elke woning een eigentijdse energievoorziening.

Publiek-private samenwerking

Tuindershof is een ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. De ontwikkelingscombinatie bestaat uit de samenwerking tussen Kavel Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Waaijer Projectrealisatie.

Uitvoering in deelplannen

De ontwikkeling en realisatie van Tuindershof wordt gefaseerd per deelplan in verkoop en uitvoering gebracht. In Tuindershof zijn de volgende deelplannen te onderscheiden:

Fase 1A: 76 grondgebonden woningen en 41 appartementen

Fase 1B: 29 grondgebonden woningen

Fase 1C: 46 grondgebonden woningen en 26 appartementen

Fase 2A: 18 grondgebonden woningen en 38 appartementen

Fase 2B: 21 grondgebonden woningen

Fase 3A: in ontwikkeling

Fase 3B: in ontwikkeling

Laatste nieuws:

Tuindershof fase 1b

Projectgegevens

Programma: ca. 500 huur- en koopwoningen
Samenwerking met: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Samenwerkings­partner: BPD Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Rondom Wonen
Architect: Architectenbureau Van Maanen
Steden­bouw­kundige: Bureau Wissing en HUD Landscape
Landschaps­architect: Buro Sant en Co
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: Wolf + Dikken adviseurs
Constructeur: Geelhoed Engineering B.V.
Bouwkundige aannemer: Waal en Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling B.V.
Sander Pieterse
Projectdirecteur
" Tuindershof is duurzaam en energie­zuinig, niet alleen de woningen zelf; ook de inrichting van de wijk is gericht op een klimaatbestendige toekomst. "
Frank van Kuppeveld
Wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp
" Het is goed te zien hoe mooi thema’s als bereikbare woningbouw, duur­zaam­heid en klimaatadaptieve samenkomen in deze hoogwaardige woonwijk. "
500 woningen
20+ Woningtypes
Pijnacker-Nootdorp
2017 - 2026

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram