De Gouden Griffel

Berkel en Rodenrijs
5 dec 2022

De Gouden Griffel

Groen en kleinschalig

De Gouden Griffelbuurt is het eerste deelplan van de nieuwbouwlocatie Westpolder/Bolwerk. Het is een nieuwbouwwijk die aandoet als de logische uitbreiding van het oude dorp. Door de grote variatie in woningen en door de klassieke Hollandse stijl van de vier architecten. De indruk wordt nog eens versterkt door het landschap met karak­teristieke polderweggetjes en houten bruggetjes over smalle sloten.

De bereikbaarheid en mobiliteit van het gebied kregen een impuls door de reali­satie van Randstadrailhalte Westpolder.

Kavel Vastgoed en Amvest ont­wikkelden samen en voor eigen risico de Gouden Griffelbuurt.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Projectgegevens

Programma: 500 woningen
Samen met: Gemeente Lansingerland, Amvest, 3B wonen, Grontmij, Van Manen, PBV architecten, RPHS Architecten, Schippers Architecten BNA, Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling en MNO-Vervat
Jacco Nieuwstraten
Directeur
" In De Gouden Griffelbuurt is volop gespeeld met variaties. Maar liefst vier architectenbureaus werkten verschil­lende ontwerpen uit voor de woningen. Eenheid in verscheidenheid. "
Bert van Mierlo
Directeur Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
" Vanuit een slimme fasering hebben we samen met ERA Contour een geweldig project mogen bouwen. "
500 woningen
20+ Woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2003 - 2015

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram