De Gouden Griffel

Berkel en Rodenrijs
5 dec 2022

De Gouden Griffel

Groen en kleinschalig

De Gouden Griffelbuurt is het eerste deelplan van de nieuwbouwlocatie Westpolder/Bolwerk. Het is een nieuwbouwwijk die aandoet als de logische uitbreiding van het oude dorp. Door de grote variatie in woningen en door de klassieke Hollandse stijl van de vier architecten. De indruk wordt nog eens versterkt door het landschap met karak­teristieke polderweggetjes en houten bruggetjes over smalle sloten.

Gouden Buurten dorpsrand van Westpolder Bolwerk

Westpolder Bolwerk vormt als buurt een nieuwe dorpsrand van de gemeente Lansingerland. Confrontaties met harde elementen, zoals provinciale wegen en spoor, zijn door water- en groenpartijen afgezoomd en in het plan geabsorbeerd. Tegelijkertijd zijn met vele doorgaande fiets- en wandelroutes verbindingen naar het natuur- en recreatiegebied 'De Groenzoom' aangelegd, waardoor de kwaliteiten van dit natuurgebied door bewoners ten volle kan worden benut. Drijvende rieteilanden in de Gouden Griffelbuurt versterken het natuurlijke gevoel en zorgen voor een geleidelijke overgang tussen het woon- en natuurgebied.

Mobiliteit

Fietsen wordt gestimuleerd in de Gouden Buurten. Alle inmiddels gerealiseerde hoogwaardige voorzieningen zoals winkels en scholen liggen op fietsafstand. De bereikbaarheid en mobiliteit van het gebied kregen een impuls door de reali­satie van Randstadrailhalte Westpolder. De langzaam verkeer verbindingen met de inmiddels omliggende wijken en ontwikkelde fietsstructuur zijn bepalend gemaakt voor het stedenbouwkundig ontwerp. Met de openbare inrichting van autoluwe woonstraten, vrije fietspaden en veilige fietsoversteken bij kruisingen is de wijk aantrekkelijk voor zowel fietsers als voetgangers.

Langdurige samenwerking

Kavel Vastgoed en Amvest ont­wikkelden samen en voor eigen risico de Gouden Griffelbuurt. In onze rol van gebiedsregisseur werkten we nauw samen met de gemeente en diverse andere partijen. Van deze samenwerking is tot op de dag van vandaag sprake, waarvan de resultaten inmiddels zichtbaar aanwezig zijn in onze overige Gouden Buurten.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Jacco Nieuwstraten
Directeur
" In De Gouden Griffelbuurt is volop gespeeld met variaties. Maar liefst vier architectenbureaus werkten verschil­lende ontwerpen uit voor de woningen. Eenheid in verscheidenheid. "
Bert van Mierlo
Directeur Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
" Vanuit een slimme fasering hebben we samen met ERA Contour een geweldig project mogen bouwen. "

Projectgegevens

Programma: 500 woningen
Samenwerking met: Gemeente Lansingerland, 3B Wonen
Samenwerkings­partner: Amvest
Architect: Van Manen Architecten, PBV Architecten, RPHS Architecten, Schippers Architecten BNA
Bouwkundige aannemer: ERA, Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
Civiel-technische aannemer: Grontmij, MNO-Vervat
4

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Dorpsranden

Westpolder Bolwerk vormt als buurt een nieuwe dorpsrand van Lansingerland. Confrontaties met harde elementen, zoals provinciale wegen en spoor, zijn door water- en groenpartijen afgezoomd en in het plan geabsorbeerd.

Tegelijkertijd zijn met vele doorgaande fiets- en wandelroutes verbindingen naar het natuur- en recreatiegebied ‘De Groenzoom’ aangelegd waardoor de kwaliteiten van dit natuurgebied door bewoners ten volle kan worden benut. Drijvende rieteilanden versterken het natuurlijke gevoel en zorgen voor een geleidelijke overgang tussen het woon- en natuurgebied.

Meer over gezondheid en welzijn >
500 woningen
20+ Woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2003 - 2015
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram