Westpolder Bolwerk

Berkel en Rodenrijs
24 nov 2022

Westpolder Bolwerk

Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het gebied Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs herbergt 3000 woningen, voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels zijn er 2000 woningen gebouwd. Kavel Vastgoed stelde samen met Amvest het masterplan op.

De afspraak tussen de gemeente Lansingerland en de betrokken par­tijen is dat het gebied in een concessie­­­model wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen dat Kavel Vastgoed en Amvest voor eigen risico de grond­exploitatie (ontwer­pen en uitvoe­ren van ontwerp van de openbare ruimte) en de opstalexploitatie (ontwer­pen en uitvoeren van ontwerp van de woningen) realiseren.

Het masterplan is uitgewerkt in deelplannen waarin plek is voor het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen. Het bouwen is uitbesteed.

Lees het artikel

De Gouden Buurten: zo mooi kan gebiedsontwikkeling zijn

Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling

Luchtfoto Westpolder Bolwerk: András Schuh Fotografie.

Projectgegevens

Programma: 3.000 woningen, voorzieningen en infrastructuur
Samenwerking met: Gemeente Lansingerland
Samenwerkings­partner: Amvest
Architect: RPHS Architecten
Bouwkundige aannemer: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling B.V.
Civiel-technische aannemer: Sweco, Dijkshoorn Infra, Boskalis
Jacco Nieuwstraten
Directeur
" Het creëren van een hoogwaardige en samen­hangen­de wijk van bijna 3.000 woningen, winkels, scholen en voorzieningen kan alleen vanuit een constructieve samenwerking. "
Leonore Reijnen
Projectdirecteur Amvest
" Vasthouden aan de gebiedsvisie en een hoog ambitie­niveau past bij onze verantwoordelijkheid voor goed functionerende wijken waar bewoners met veel plezier wonen. "
3000 woningen
Div. woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2003 - 2028

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram