Westpolder Bolwerk

Berkel en Rodenrijs
24 nov 2022

Westpolder Bolwerk

Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van het gebied Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs herbergt 3000 woningen, voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels zijn er 2000 woningen gebouwd. Kavel Vastgoed stelde samen met Amvest het masterplan op.

De afspraak tussen de gemeente Lansingerland en de betrokken par­tijen is dat het gebied in een concessie­­­model wordt ontwikkeld. Dat wil zeggen dat Kavel Vastgoed en Amvest voor eigen risico de grond­exploitatie (ontwer­pen en uitvoe­ren van ontwerp van de openbare ruimte) en de opstalexploitatie (ontwer­pen en uitvoeren van ontwerp van de woningen) realiseren.

Het masterplan is uitgewerkt in deelplannen waarin plek is voor het ontwerp van de openbare ruimte en de woningen. Het bouwen is uitbesteed.

Lees het artikel

De Gouden Buurten: zo mooi kan gebiedsontwikkeling zijn

Deelgebieden binnen deze gebiedsontwikkeling

Luchtfoto Westpolder Bolwerk: András Schuh Fotografie.

Jacco Nieuwstraten
Directeur
" Het creëren van een hoogwaardige en samen­hangen­de wijk van bijna 3.000 woningen, winkels, scholen en voorzieningen kan alleen vanuit een constructieve samenwerking. "
Leonore Reijnen
Projectdirecteur Amvest
" Vasthouden aan de gebiedsvisie en een hoog ambitie­niveau past bij onze verantwoordelijkheid voor goed functionerende wijken waar bewoners met veel plezier wonen. "

Projectgegevens

Programma: 3.000 woningen, voorzieningen en infrastructuur
Samenwerking met: Gemeente Lansingerland
Samenwerkings­partner: Amvest
Architect: RPHS Architecten
Bouwkundige aannemer: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling B.V.
Civiel-technische aannemer: Sweco, Dijkshoorn Infra, Boskalis
1

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Integrale gebiedsontwikkeling In de Gouden Buurten vervullen we de rol van gebiedsregisseur. We werken samen met lokale overheden, corporaties, stedenbouwkundigen, omwonenden, investeerders (landschaps)architecten en verkeersexperts. Samen transformeren we een locatie tot een prettige duurzame woon- en leefomgeving, waarin we wonen combineren met detailhandel, gezondheidszorg, recreatie en infrastructuur. Kavel Vastgoed is verantwoordelijk voor zowel ontwerp, ontwikkeling als realisatie van de verhuur en verkoop van woningen en de totale inrichting van de openbare ruimte. We realiseren samen met de gemeente duurzame, leefbare, veilige en kwalitatief hoogwaardige woonomgevingen in Westpolder Bolwerk. Deze samenwerking loopt al jaren, samen met gemeente en Amvest zijn we ondanks roerige tijden (krediet- en coronacrisis) door blijven ontwikkelen, met oog voor kwaliteit, maar ook voor ieders belangen. We zetten ons al langjarig in om gezamenlijk met partijen tot het beste resultaat te komen.

 

Omgevingsmanagement Kavel Vastgoed voert de gebiedsregie in Westpolder Bolwerk en draagt zorg voor een goede relatie met alle omgevingspartijen. Het operationeel omgevingsmanagement richt zich op het tot stand brengen en houden van een goede relatie met alle stakeholders in het gebied, zowel met de huidige en nieuwe bewoners. In onze uitvoeringsprocessen behouden wij interactie met stakeholders middels nieuwsbrieven, informatieavonden en gesprekken met bewoners. Tijdens de realisatie wordt per fase overleg gevoerd. In periodieke bouwcoördinatievergaderingen worden civiele werkzaamheden aan de orde gebracht en bewaakt.

Meer over integrale gebiedsontwikkeling >

Energievoorziening Westpolder Bolwerk is door de decennia heen (mee)gegroeid in de duurzame energievoorziening. Woningen zijn voorzien van bodemlussen met individuele warmtepompen die de woningen verwarmen en koelen. De dorpse architectuur van de woningen is ontworpen met een sterk afwisselende kappenlandschap en dat vraagt om innovatieve oplossingen voor opwekking van energie. Naast de zonnepanelen op de daken zijn tuinkamers in de tuinen gerealiseerd waardoor extra dakoppervlak aanwezig is voor zonnepanelen. De wijk en de woningen zijn toekomstgericht, BENG2 = 0 en een energielabel van A++++. De volgende stap is zelfvoorzienendheid.

Circulariteit en CO2 reductie In het stedenbouwkundig ontwerp is bewust rekening gehouden met het verlagen van de CO2 footprint. Door het toepassen van smalle polderwegen en robuuste groenstructuren is het gebruik van materialen zoals verharding, riolering en beschoeiingen beperkt. Tevens is voor het voorbelasten maximaal gebruik gemaakt van gebiedseigen grond in plaats van aankoop van extra zand. Hergebruik van gebiedseigen grondstromen maakt het mogelijk om per deelplan grond in te zetten en weer door te schuiven naar een volgend deelplan. In de aankomende verkoopfasen worden de bestaande woningontwerpen aangepast naar een constructief houtbouwsysteem.

Meer over duurzaam en toekomstbestendig >

Eigen identiteit en een prettige leefomgeving Als gebiedsontwikkelaars realiseren we vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid authentieke woon- en leefomgevingen die beantwoorden aan de wensen van kopers en huurders, voor nu en in de toekomst. Kavel Vastgoed verbindt zich voor de langere termijn aan projecten. We ontwikkelen de Gouden Buurten integraal, dus vanuit een ruimtelijk planconcept tot complete wijk. Onze doelstelling was en is het realiseren van een duurzame, leefbare, veilige en kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.

Als gebiedsontwikkelaar van de Gouden Buurten zijn we ervan overtuigd dat we ruimschoots aan dit criterium voldoen, maar uiteindelijk is het de bewoner van de wijk die kan beoordelen in hoeverre het prettig is om in de Gouden Buurten te wonen. Gelukkig houdt de gemeente Lansingerland periodiek een leefbaarheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat de bewoners de door ons ontwikkelde Gouden Buurten met gemiddeld een 8,2 waarderen.

Meer over authentieke leef- en woonomgeving >
3000 woningen
Div. woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2003 - 2028
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram