De Gouden Singel

Berkel en Rodenrijs
15 dec 2022

De Gouden Singel

Waterrijke structuren

De Gouden Singel is waterrijk met de oude poldersloten als sturend mechanisme in het stedenbouwkundigplan. Het geeft de buurt een vriendelijk en dorps karakter en speelt daarmee sterk in op de gewenste klimaatadaptatie. De lange poldersloten worden begeleid door woningen met haar kenmerkende dorpse architectuur en diversiteit van woningtypen. De openbare inrichting sluit hierop aan met haar smalle straatjes, natuurvriendelijke oevers en typerende kunstwerken. Daarnaast is aandacht voor waterinfiltratie, biodiversiteit en verscheidenheid aan beplanting.

Natuurpark 'Rand Bolwerk'

Aan de Gouden Singel is het park 'Rand Bolwerk' gelegen, dat toekomstige bewoners de gelegenheid geeft om te ontspannen en recreëren. In het park worden wandelstructuren met speelvoorzieningen aangebracht. Het park is de groene schakel tussen de verschillende Gouden Buurten in Westpolder Bolwerk.

Strategisch verbonden

De Gouden Singel is het deelplan tus­sen het Gouden Podium, de Gouden Zwaan en de Randstadrail. Hier wor­den ca. 380 woningen gereali­seerd dicht bij Randstadrailhalte Westpolder Bolwerk. Met deze halte heeft Gouden Singel een strategische verbinding met het ov-netwerk tussen Den Haag en Rotterdam. Een park 'Rand Bolwerk' aan de zuidkant is bedoeld als een plek om te ontspan­nen voor alle bewoners van de Gouden Buurten.

Dit project waarvan de woningbouw in 2023 is gestart, is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Projectgegevens

Programma: Ontwikkeling en realisatie 380 woningen én openbare ruimte
Samenwerking met: Gemeente Lansingerland
Samenwerkings­partner: Amvest
Architect: Claudia Vostrovsky i.s.m. Schippers Architecten BNA, Van Manen
Steden­bouw­kundige: Atelier Dutch, Claudia Vostrovsky
Landschaps­architect: PAD Landscape
Marketing- en communicatie­adviseur: De firma Stek
Civiel-technische aannemer: Sweco, Dijkshoorn Infra
Jacco Nieuwstraten
Directeur
" Met Gouden Singel wordt één van de laatste puzzelstukken gelegd van de Gouden Buurten. Met dezelfde sfeer, kwaliteit en oog voor een fijne woon­omgeving. "
Rob van der Velden
Directeur Atelier Dutch
" Op de oorspronkelijke polderstructuur is een plan ontworpen met een noord-zuidstructuur van ontspannen groene woonstraten, en een oost-weststructuur die bijzondere plekken verbindt en een visuele relatie met het landschap creëert. "
380 woningen
10 Woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2021 - 2025

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram