De Gouden Singel

Berkel en Rodenrijs
15 dec 2022

De Gouden Singel

Waterrijke structuren

De Gouden Singel is waterrijk met de oude poldersloten als sturend mechanisme in het stedenbouwkundigplan. Het geeft de buurt een vriendelijk en dorps karakter en speelt daarmee sterk in op de gewenste klimaatadaptatie. De lange poldersloten worden begeleid door woningen met haar kenmerkende dorpse architectuur en diversiteit van woningtypen. De openbare inrichting sluit hierop aan met haar smalle straatjes, natuurvriendelijke oevers en typerende kunstwerken. Daarnaast is aandacht voor waterinfiltratie, biodiversiteit en verscheidenheid aan beplanting.

Klimaatadaptief

De Gouden Buurten bevinden zich in twee meest laaggelegen peilgebieden in de regio. Water- en bodemgestuurd bouwen was al in 2005 het uitgangspunt. Door het gebied te ontwerpen met één peil is een robuust watersysteem ontstaan waarmee de bodem is versterkt en de waterveiligheid gewaarborgd. Om de waterkwaliteit in de wijk te bevorderen is een radiatorstructuur gemaakt om zo, middels een zonenergie aangedreven circulatiepomp, een efficiënt stromend watersysteem te maken. Voor de hemelwaterafvoer is ervoor gekozen om dit direct af te voeren naar het oppervlaktewater.

Stimulerende tuinontwerpen

Bewoners van de Gouden Buurten stimuleren wij om de private tuinen klimaatadaptief in te richten. Bij de verkoop van de woningen informeren, inspireren en stimuleren wij kopers met behulp van een speciale brochure over het belang van groene tuinontwerpen en bieden we algemene informatie en handige tips over klimaatadaptieve tuinen aan. In het verkoopproces nemen wij de tijd om kopers handvatten te bieden voor een natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp. Onze ontwerpers inspireren onze kopers op speciale 'groene ontwerpsessies' en staan de kopers bij met raad en daad.

Natuurpark 'Rand Bolwerk'

Aan de Gouden Singel is het park 'Rand Bolwerk' gelegen, dat toekomstige bewoners de gelegenheid geeft om te ontspannen en recreëren. In het park worden wandelstructuren met speelvoorzieningen aangebracht. Het park is de groene schakel tussen de verschillende Gouden Buurten in Westpolder Bolwerk.

Strategisch verbonden

De Gouden Singel is het deelplan tus­sen het Gouden Podium, de Gouden Zwaan en de Randstadrail. Hier wor­den ca. 380 woningen gereali­seerd dicht bij Randstadrailhalte Westpolder Bolwerk. Met deze halte heeft Gouden Singel een strategische verbinding met het ov-netwerk tussen Den Haag en Rotterdam. Een park 'Rand Bolwerk' aan de zuidkant is bedoeld als een plek om te ontspan­nen voor alle bewoners van de Gouden Buurten.

Dit project waarvan de woningbouw in 2023 is gestart, is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Albert Vogels
Projectontwikkelaar
" De Gouden Singel borduurt voort op de hoge standaarden van de Gouden Buurten. De individueel herkenbare woningen ingebed in een weefsel van intieme dorpse straatjes en waterrijke zichtlijnen laat de oorspronkelijke polderstructuur voortbestaan. "

Projectgegevens

Programma: Ontwikkeling en realisatie 380 woningen én openbare ruimte
Samenwerking met: Gemeente Lansingerland
Samenwerkings­partner: Amvest
Architect: Claudia Vostrovsky i.s.m. Schippers Architecten BNA, Van Manen
Steden­bouw­kundige: Atelier Dutch, Claudia Vostrovsky
Landschaps­architect: PAD Landscape
Marketing- en communicatie­adviseur: De firma Stek
Civiel-technische aannemer: Sweco, Dijkshoorn Infra, Boskalis
2

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Klimaatadaptief

De Gouden Buurten bevinden zich in twee meest laaggelegen peilgebieden in de regio, op NAP -5,92 m respectievelijk NAP -2,75 m. Water- en bodemgestuurd bouwen was al in 2005 het uitgangspunt.

Door het gebied te ontwerpen met één peil is een robuust watersysteem ontstaan waarmee de bodem is versterkt en de waterveiligheid is gewaarborgd. Om de waterkwaliteit in de wijk te bevorderen is een radiatorstructuur gemaakt om zo, middels een zonenergie aangedreven circulatiepomp, een efficiënt stromend watersysteem te maken. Voor de hemelwaterafvoer is ervoor gekozen om dit direct af te voeren naar het oppervlaktewater.

Meer over duurzaam en toekomstbestendig >

Stimulerende tuinontwerpen

Onze kopers stimuleren wij om de private tuinen klimaatadaptief in te richten. Bij de verkoop van de woningen informeren, inspireren en stimuleren wij de kopers met behulp van een speciale brochure over het belang van groene tuinontwerpen, algemene informatie en handige tips over klimaatadaptieve tuinen. In het verkoopproces nemen wij de tijd om kopers handvatten te bieden voor een natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp. Onze ontwerpers inspireren onze kopers op speciale ‘groene ontwerpsessies’ en staan de kopers bij met raad en daad.

Meer over gezondheid en welzijn >
380 woningen
10 Woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2021 - 2025
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram