De Gouden Singel

Berkel en Rodenrijs
15 dec 2022

De Gouden Singel

Vroeger en nu

De Gouden Singel is het deelplan tus­sen het Gouden Podium, De Gouden Zwaan en de Randstadrail. Hier wor­den ca. 380 woningen gereali­seerd. Eengezins­woningen, twee onder één kappers en luxe, vrijstaande woningen. Een park aan de zuidkant is bedoeld als een plek om te ontspan­nen voor alle bewoners van de Gouden Buurten.

De Gouden Singel is waterrijk. Het geeft de buurt een vriendelijk en dorps karakter dat nog eens wordt versterkt door de verschillende woningtypen. Er is veel te zien. Het water biedt de kans om een collectief warmtebronsysteem te realiseren op basis van aqua­thermie.

Ontwikkelingscombinatie Gouden Buurten CV (een samenwerking tussen Amvest en Kavel Vastgoed) ontwikkelt en realiseert de woningen en openbare ruimte voor eigen risico.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westpolder Bolwerk

Projectgegevens

Programma: Ontwikkeling en realisatie 380 woningen én openbare ruimte
Samen met: Gouden Buurten CV is een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest, Gemeente Lansingerland, Atelier Dutch (Stedenbouw), Sweco (inrichtings­plan) Claudia Vostrovsky in samenwerking met Schippers Architecten Den Haag
Jacco Nieuwstraten
Directeur
" Met Gouden Singel wordt één van de laatste puzzelstukken gelegd van de Gouden Buurten. Met dezelfde sfeer, kwaliteit en oog voor een fijne woon­omgeving. "
Rob van der Velden
Directeur Atelier Dutch
" Op de oorspronkelijke polderstructuur is een plan ontworpen met een noord-zuidstructuur van ontspannen groene woonstraten, en een oost-weststructuur die bijzondere plekken verbindt en een visuele relatie met het landschap creëert. "
380 woningen
10 Woningtypes
Berkel en Rodenrijs
2021 - 2025

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram