Kavel Vastgoed en partners geselecteerd voor het Dorpshart Ter Aar!

15 sep 2022

Kavel Vastgoed en partners geselecteerd voor het Dorpshart Ter Aar!

De afgelopen maanden was de gemeente Nieuwkoop op zoek naar een partner voor het Masterplan Dorpshart Ter Aar. Nu zijn we blij om te melden dat Kavel Vastgoed is geselecteerd als partner voor de herontwikkeling van dit gebied. Kavel Vastgoed werkt daarbij samen met Groosman architecten, Deltavormgroep, MaakdeStad, BOOT ingenieurs en Goudappel.

Ondertekening

Op 13 september vond de feestelijke ondertekening plaats van de partnerovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed. We gaan met veel vertrouwen én enthousiasme met elkaar aan de slag om een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart te maken.

Visie voor een sterk Dorpshart

In de gepresenteerde gebiedsvisie wordt het gebied ontwikkeld tot een aantrekkelijk Dorpshart. Een compact centrum, mooie verblijfsplekken en veel groen zijn daarbij de uitgangspunten. Net als een goede aanhechting met het Aarkanaal. Het Dorpshart wordt verbeterd tot een duurzaam, flexibel centrum, waarbij de landschappelijke dragers veel beter worden benut. We onderzoeken daarbij ook het toevoegen van woningen en een goede mobiliteitsoplossing.

Vervolg: samen aan de slag

De gebiedsvisie is de basis van de samenwerking tussen Kavel vastgoed en de gemeente Nieuwkoop om te komen tot een haalbaar Masterplan. Het vormt ook de uitnodiging aan andere partijen om aan te haken en mee te doen. Ideeën, wensen en ambities van inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen onderdeel worden van het plan dat we in het komende half jaar gaan ontwikkelen. In dit plan wordt onder meer uitgewerkt waar winkels en woningen kunnen komen en hoe de buitenruimte eruit komt te zien. Als de plannen haalbaar blijken en zijn goedgekeurd, gaan we aan de slag met de uitvoering.

Wij zijn trots op het team en kijken ernaar uit om de komende periode samen met de gemeente én alle belanghebbenden aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het Dorpshart Ter Aar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram