Masterplan Dorpshart Ter Aar vastgesteld

23 jun 2023

Masterplan Dorpshart Ter Aar vastgesteld

Succesvolle samenwerking

Nadat op 13 september 2022 de partnerovereenkomst met de gemeente Nieuwkoop is getekend hebben we in samenwerking met alle betrokken partijen in een half jaar een prachtig masterplan kunnen neerleggen.

Tot het allerlaatste moment is er inhoudelijk en politiek hard gewerkt om dit geweldige plan voor het dorpshart van Ter Aar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Waardering

Op 22 juni jl. heeft de raad haar waardering voor het masterplan uitgesproken en is men er unaniem van overtuigd dat dit plan nodig is voor Ter Aar. Na de vakantieperiode gaan we met ieders inbreng en kennis ook in de volgende fase weer een teamprestatie van formaat neerzetten!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram