Kavel Vastgoed en gemeente Nieuwkoop sluiten samenwerkingsovereenkomst voor het Dorpshart Ter Aar!

25 apr 2024

Kavel Vastgoed en gemeente Nieuwkoop sluiten samenwerkingsovereenkomst voor het Dorpshart Ter Aar!

De samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed krijgt een vervolg. Kavel Vastgoed werkt daarbij samen met Groosman architecten, Deltavormgroep, MaakdeStad, BOOT ingenieurs en Goudappel.

Ondertekening

Op 22 april vond de feestelijke ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed. Met dit moment wordt met veel vertrouwen én enthousiasme een belangrijke stap gezet richting een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart in Ter Aar.

Masterplan voor een sterk Dorpshart

Vanuit een eerder gesloten partnerovereenkomst is als volwaardige partners in een korte periode een masterplan tot stand gekomen en vastgesteld om de ontwikkeling van een aantrekkelijk Dorpshart mogelijk te maken. Een compact centrum, mooie verblijfsplekken en veel groen zijn daarbij de uitgangspunten. Het Dorpshart wordt verbeterd tot een duurzaam, flexibel centrumgebied, waarbij de landschappelijke dragers veel beter worden benut en als kwaliteit worden versterkt. Het Dorpshart concentreert zich straks rondom twee gezellige pleinen: het Horecaplein en het Marktplein. Met de komst van extra woningen en een goede mobiliteitsoplossing ontstaat een gezellige mix van functies die de levendigheid in het centrum verder versterkt.

Vervolg: samen aan de slag

Het masterplan vormt de basis voor de verdere samenwerking tussen Kavel Vastgoed en de gemeente Nieuwkoop. De afgelopen maanden is hard gewerkt om invulling te geven aan een amendement van de raad. Deze samenwerking schept vertrouwen naar de toekomst en heeft daarom geresulteerd in de bekrachtiging hiervan. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst kan de plantuitwerking van start en kunnen de contacten met de inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren verder worden uitgebouwd. Zo hebben we een mooie basis gelegd om het centrum van Ter Aar in meerdere jaren gefaseerd te transformeren.

Wij zijn trots op het team en kijken ernaar uit om de komende periode samen met de gemeente én alle belanghebbenden aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het Dorpshart Ter Aar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram