De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs zijn een prachtig voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. Een laaggelegen polderlandschap is getransformeerd naar levendige woonwijken met fraaie openbare ruimten, intieme straten, grachten en singels. In de Gouden Buurten, zo zeggen de bewoners, is het veilig en plezierig leven. Kavel Vastgoed heeft als gebiedsregisseur een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkelingsopgave, samen met de gemeente Lansingerland en Amvest. Projectdirecteur Sander Pieterse schetst wat er allemaal komt kijken bij integrale gebiedsontwikkeling.

Ruimte geven aan kernkwaliteiten

“Integrale gebiedsontwikkeling is altijd een co-creatie. Met de partners maak je een masterplan, ontwikkel je een gebiedsvisie en creëer je een beeldkwaliteitsplan. Elk van de samenwerkende partijen zet zijn eigen kernkwaliteiten in en geeft ruimte aan die van de anderen. Zo kom je op basis van onderlinge samenwerking en goede argumenten tot het beste besluit voor de betreffende opgave.”

Integraal watersysteem

De Gouden Buurten worden gerealiseerd in laaggelegen peilgebieden in de regio. Een prachtige uitdaging om juist daar natuurinclusief en klimaatadaptief te bouwen. Sander: “De waterveiligheid was hier een belangrijk punt. Om die te borgen, hebben we deels het gebied verhoogd. We hebben peilverbeteringen toegestaan in de openbare ruimte, waardoor we meer water kunnen bergen in het plangebied. Er is een robuust watersysteem ontwikkeld, waarin we hemelwaterafvoer, wonen en openbare ruimte hebben geïntegreerd. Behalve robuust en integraal is het watersysteem ook veilig en beheersbaar. Als bewoners van deze wijken beleef je daardoor de fraaie grachten en de groene singels.”

Voortvarend ontwikkeld

Klimaatadaptief ontwikkelen betekent ook het tegengaan van hittestress. Sander: “De Gouden Buurten zijn groene buurten geworden met zo min mogelijk verharding. Als je door de woonwijken loopt, ervaar je het overwegend groene en aangename karakter van de leefomgeving. Kavel Vastgoed heeft altijd al vooropgelopen in klimaatadaptief ontwikkelen, maar in de Gouden Buurten hebben we op dat punt voortvarend grote stappen vooruitgezet.”

Natuurinclusief en circulair

Ook is rekening gehouden met de behoeften van de lokale flora en fauna. Sander: “Wat zijn de nestbehoeften van de vogels? Welke planten hebben de juiste voedingswaarden voor de dieren en insecten in het gebied? Welke planten, struiken en bomen zet je in de openbare ruimten? Daar hebben we heel bewust over nagedacht.”

Ook circulariteit is voor Kavel Vastgoed een belangrijk criterium. Sander: “We hebben die hier vooral toegepast in het hergebruik van grondstromen. Het gebied is voor een deel opgehoogd met grond afkomstig van de HSL-aanleg. In de toekomst zullen we ook bovengronds meer circulair moeten gaan ontwikkelen. Denk aan houtbouw en bio based bouwen.”

Inclusieve buurt

Kijken we naar de leeffuncties en woningen in de Gouden Buurten, dan zien we vooral veel diversiteit: sociale woningbouw, woningen in de vrije sector en koopwoningen in verschillende prijsklassen, scholen, pleinen met terrassen, wandel- en fietspaden, winkels, dokters- en fysiopraktijken, een zorgcentrum voor dementerende bejaarden. Sander: “Dat zijn de dingen die een wijk tot een inclusieve buurt kunnen maken. De leefomgeving is zo ingericht, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als gebiedsontwikkelaar dien je ook het welzijn van de mensen. Ontmoeting en sociale interactie zijn daarvoor belangrijke criteria.”

Méér dan trendvolgend

Het spreekt voor zich dat nieuwbouwwoningen in de Gouden Buurten van het gas af zijn. Dat geldt ook voor de sociale huurwoningen. “Voor de plaatselijke corporatie hebben we nul-op-de-meter-appartementen ontwikkeld. Zo dragen we bij aan een verlaging van de woonlasten voor de huurders. Als het gaat om de energietransitie zijn we méér dan trendvolgend. We passen daarin individuele en collectieve systemen toe. We ontwikkelen woningen met zonnepanelen en warmtepompen die energie opwekken én leveren. We denken na over woningen die off grid zijn: qua energie volledig zelfvoorzienend. In de concrete keuze laten we ons leiden door de trends en door de businesscase. Dat hebben we in de Gouden Buurten gedaan. Dat doen we ook graag voor andere ontwikkelingsopgaven.”

De bouw van de volgende fase Tuindershof is een feit. Onder toeziend oog van wethouder Van Kuppeveld is de eerste steen gelegd als markering van deze bijzondere fase. Een bijzondere fase omdat naast de 18 koopwoningen ook de start gevierd is van de bouw van 38 huurwoningen van Rondom Wonen. In Tuindershof is ruimte voor een mooie mix aan woningtypen voor gezinnen, singles en stellen. De koop- en huurwoningen zijn energiezuinig, voorzien van rijkheid in architectuur, in een mooie groene leefomgeving. De woningen zijn ontworpen door Van Manen en worden gebouwd door bouwbedrijf Waal.

Tuindershof komt tot leven door de samenwerking tussen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Kavel Vastgoed en Waaijer Projectrealisatie. Deze ontwikkelaars werken samen onder de naam Ontwikkelingscombinatie Tuindershof.

In Berkel en Rodenrijs worden de contouren van de Gouden Singel steeds meer zichtbaar in het landschap.

Binnenkort gaat dit deelplan van start met de bouw van 72 woningen in bouwstroom 1A.

Het wordt een prachtige buurt, met veel waterpartijen en groen, royale kavels en weids uitzicht.

De voorbereidingen voor de bouw zijn nagenoeg gereed.

De aanleg van riolering en nutsvoorzieningen is afgerond en grote delen van de waterpartijen zijn gegraven.

Op dit moment worden de laatste individuele bodembronnen aangelegd, waarmee de woningen straks duurzaam verwarmd en gekoeld worden.

Gouden Buurten is een gebiedsontwikkeling en jarenlange samenwerking tussen Amvest en Kavel Vastgoed.

Wederom met trots kunnen wij mededelen dat ook onze stagiair Jordan Guijt is afgestudeerd voor zijn opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool.

De afgelopen maanden heeft Jordan in het kader van zijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de duurzame transitie van betonbouw naar houtbouw.

Klimaatverandering dwingt ook de bouwsector tot verandering.

De hoofdvraag van het onderzoek is geweest: “Wat zijn de technische en procesmatige gevolgen bij het toepassen van een houten hoofddraagconstructie in vergelijking tot beton voor de Gouden Singel woningen?”

Jordan heeft uitgebreid vooronderzoek gedaan en hierna de conclusies en de kennis toegepast op een casestudy.

Op basis van het onderzoek wordt het toepassen van houtbouw aangeraden.

Wij wensen Jordan alle goeds voor in de toekomst!

Een mijlpaal: wethouder Simon Fortuyn heeft samen met ontwikkelaars Kavel Vastgoed en Amvest de realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het laatste deel van Westpolder-Bolwerk! Het laatste deel van Westpolder-Bolwerk bestaat uit meer dan 320 woningen, direct aan de westzijde van de Randstadrail.

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten dat er aan de westzijde van het Westpolder-Bolwerk méér, met name betaalbare, woningen mogen komen. Door de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is de parkeernorm ook lager. Daarnaast zal voor een aantal woningen de huidige P+R, waar een laag parkeerplaatsen bovenop komt, worden ingezet als parkeerterrein. Zo wordt de beschikbare ruimte optimaal benut, waardoor er extra woningen gebouwd kunnen worden.

De komende periode ontwerpt de ontwikkelaar samen met de architect de nieuwe woningen. Dit gebeurt ook in nauw overleg met de gemeente. Duurzaamheid én lage energielasten zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt, samen met de bekende rijke architectuur waar de Gouden Buurten om bekend staat.

Houd de website van de Gouden Buurten in de gaten voor meer informatie over deze nieuwe ontwikkeling!

Het is bijna zo ver! Op zaterdag 17 december start de verkoop van Gouden Singel fase 2A te Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 2 royale vrijstaande woningen, 26 prachtige twee-onder-een-kapwoningen en 7 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen vlakbij. De ruime kavels dragen bij aan het gevoel van ruimte in een fraaie buurt met een klassieke jaren ’30 uitstraling. De woningen zijn standaard uitgerust met bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en verdere informatie!
https://www.goudenbuurten.nl/koopwoningen-berkel-en-rodenrijs/gouden-singel/fase-2a/?gclid=EAIaIQobChMI7YP4jYzs-wIVDsh3Ch3BWQRkEAAYASAAEgKl0PD_BwE

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Op 10 oktober stemde de gemeenteraad in met het ruimtelijk kader voor Het Oosterland. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden voor het nieuwbouwproject. De komende tijd wordt hard gewerkt aan het afronden van het bestemmingsplan in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen. Er wordt gekeken naar onder andere het verkeer, het groen en de beeldkwaliteit van de woningen.

In Het Oosterland komen verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, starters en jonge gezinnen. De verdeling van het woonprogramma is 30% sociaal, 15% middeldure woningen, 5% betaalbaar en 50% vrije sectorwoningen. Het betreft zowel koop- als huurwoningen.

Als het bestemmingsplan vastgesteld is, kan naar verwachting eind 2023 de start bouw en verkoop van de eerste woningen beginnen.

Voor meer informatie kun je terecht op www.hetoosterland.nl.

Foto: Vogelvluchten: Wissing

Jan brengt ruim 10 jaar werkervaring mee vanuit diverse rollen die stuk voor stuk een raakvlak hebben met project- en gebiedsontwikkeling. De afgelopen anderhalf jaar was Jan werkzaam als projectontwikkelaar bij Adriaan van Erk Ontwikkeling, waar hij onder andere intensief betrokken was bij de gebiedsontwikkeling Weespersluis. Daarvoor werkte Jan als projectleider en adviseur planvorming bij Antea Group en als business developer bij BAM Infraconsult.

De komende periode staat in het teken van kennismaking met onze samenwerkingspartners en de ontwikkelingen van onze projecten.

Wij wensen Jan heel veel succes en werkplezier bij Kavel!

Afgelopen donderdagmiddag 15 september is de verkoop van Tuindershof De Erven en fase 3A gestart. In deze verkoopfase zijn 99 woningen te koop aangeboden.

Tuindershof is een nieuwe groene woonwijk midden in de polder in Pijnacker waarbij extra aandacht is geschonken aan de inrichting van het landschap. De woningen liggen aan de Meander en aan knusse hofjes tussen de bestaande boerenerven. Er is rekening gehouden met klimaatadaptieve oplossingen, zoals de afwatering die zoveel mogelijk richting de watergangen gaat. De wijk heeft diverse woningen waar veel ruimte is voor ontspanning en spelen.

Interesse om in Tuindershof te wonen? Inschrijven is mogelijk tot vrijdagmiddag 23 september 15:00 uur. Op maandag 26 september zullen de woningen toegewezen worden.

De afgelopen maanden was de gemeente Nieuwkoop op zoek naar een partner voor het Masterplan Dorpshart Ter Aar. Nu zijn we blij om te melden dat Kavel Vastgoed is geselecteerd als partner voor de herontwikkeling van dit gebied. Kavel Vastgoed werkt daarbij samen met Groosman architecten, Deltavormgroep, MaakdeStad, BOOT ingenieurs en Goudappel.

Ondertekening

Op 13 september vond de feestelijke ondertekening plaats van de partnerovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed. We gaan met veel vertrouwen én enthousiasme met elkaar aan de slag om een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart te maken.

Visie voor een sterk Dorpshart

In de gepresenteerde gebiedsvisie wordt het gebied ontwikkeld tot een aantrekkelijk Dorpshart. Een compact centrum, mooie verblijfsplekken en veel groen zijn daarbij de uitgangspunten. Net als een goede aanhechting met het Aarkanaal. Het Dorpshart wordt verbeterd tot een duurzaam, flexibel centrum, waarbij de landschappelijke dragers veel beter worden benut. We onderzoeken daarbij ook het toevoegen van woningen en een goede mobiliteitsoplossing.

Vervolg: samen aan de slag

De gebiedsvisie is de basis van de samenwerking tussen Kavel vastgoed en de gemeente Nieuwkoop om te komen tot een haalbaar Masterplan. Het vormt ook de uitnodiging aan andere partijen om aan te haken en mee te doen. Ideeën, wensen en ambities van inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen onderdeel worden van het plan dat we in het komende half jaar gaan ontwikkelen. In dit plan wordt onder meer uitgewerkt waar winkels en woningen kunnen komen en hoe de buitenruimte eruit komt te zien. Als de plannen haalbaar blijken en zijn goedgekeurd, gaan we aan de slag met de uitvoering.

Wij zijn trots op het team en kijken ernaar uit om de komende periode samen met de gemeente én alle belanghebbenden aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het Dorpshart Ter Aar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram