Theresiakerk

Den Haag
15 dec 2022

Theresiakerk

Belangrijk voor de buurt

Ontwikkelen is een stap voorwaarts zetten. In de leegstaande Theresiakerk in Den Haag maakte Kavel Vastgoed samen met omwonenden een dijk van een plan om de kerk niet alleen te behouden voor de buurt, maar ook nog eens een verbinden­de rol te laten spelen.

Op het kruispunt van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan staat de Theresiakerk al dertien jaar leeg. Er waren sloopplannen, maar “de plangroep Theresiakerk” waarin Kavel Vastgoed zitting had, bedacht een alternatief. Dat nauw aansluit bij de vraag om circulair bouwen. Want de transformatie van de kerk is een zorgvuldig proces met het duurzame behoud van de kerk als inzet.

Zonder twijfel zal in de kerk de meest karakteristieke supermarkt van Hoogvliet worden gevestigd. Naast een maatschappelijk ruimte in de vorm van een grand café met een gezellig terras. In nauwe samenspraak met de gemeente en de buurt zal het plan stap voor stap worden gereali­seerd.

Projectgegevens

Programma: Supermarkt, sociaal maatschappelijke ruimten
Samen met: Stichting Theresiakerk, Boro, Winkeliersvereniging Dierenselaan, Rijnboutt, gemeente Den Haag, Oog voor de wijk, Hoogvliet.
Floris van Wissen
Projectdirecteur
" Wij hebben de uitdaging van de gemeenteraad aangenomen en zijn met de buurt op zoek naar een plan met behoud van de Theresiakerk. "
10 woningen
1.600 m²
Den Haag
2021 - 2022

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram