Theresiakerk

Den Haag
15 dec 2022

Theresiakerk

Transformatie van formaat

Op het kruispunt van de Apeldoornselaan en de Dierenselaan staat de Theresiakerk aan de vooravond van haar transformatie van formaat. De Theresiakerk die al dertien jaar lang onbestemd is krijgt hiermee een nieuwe toekomst. De voorgenomen transformatie van de Theresiakerk zal zonder twijfel tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag leiden. Een Hoogvliet supermarkt zal zich hier vestigen. Naast de supermarkt zal er ruimte zijn voor andere functies zoals een grand café met een gezellig terras en een parkeervoorziening. In nauwe samenspraak met de gemeente en de buurt zal het plan stap voor stap tot realisatie worden gebracht.

Zorgvuldig restaureren

Er zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar het behoud van de bestaande historische elementen in de Theresiakerk, zoals het glas in lood, bijzondere metselwerkverbanden, gewelven en kolommen. Daar waar nodig zullen restauratiewerkzaamheden worden toegepast.

Floris van Wissen
Projectdirecteur
" Wij hebben de uitdaging van de gemeenteraad aangenomen en zijn met de buurt op zoek naar een plan met behoud van de Theresiakerk. "

Projectgegevens

Programma: Supermarkt, sociaal maatschappelijke ruimten
Samenwerking met: Stichting Theresiakerk, Boro, Winkeliersvereniging Dierenselaan, gemeente Den Haag en Oog voor de wijk
Samenwerkings­partner: Hoogvliet
Architect: Rijnboutt
Marketing- en communicatie­adviseur: Maakdestad en Leitmotiv
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: DWA
Constructeur: Zonneveld Ingenieurs
Bouwkundige aannemer: Van Mierlo Dinkq
1

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

10 woningen
1.600 m²
Den Haag
2021 - 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram