De Koploper

Delft, veld 6.4
4 okt 2023

De Koploper

De vitale hoeksteen in bruisend Nieuw Delft

Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Wearearchitects (WAA) TSA en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

Een innovatieve mix

De KOPLOPER verrijkt Nieuw Delft met een innovatieve mix van woningen voor 55+ers, met commerciële en maatschappelijke (zorg)functies in een duurzaam en markant gebouw, opgetrokken uit een betonnen plint met een volledig houten bovenbouw. De verschillende programmaonderdelen zijn zorgvuldig in samenhang met elkaar ontworpen. Hierbij wordt beweging en ontmoeting gestimuleerd, als basis voor een gezonde en prettige woon- en werkomgeving. De plint is straks een broedplaats voor bedrijven die in gezamenlijkheid ondernemen en biedt plek aan bewoners die hier hun diensten kunnen aanbieden. De open structuur, de gedeelde entrees en de gedeelde faciliteiten ondersteunen deze aanpak en resulteert in een aangename, productieve en toegankelijke omgeving voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

Samen wonen rond een hof

De romantiek van het archetype “de hofjeswoning”, een vorm van samen wonen waarin naar elkaar wordt omgekeken, inspireert om in de KOPLOPER te kiezen voor een wooncoöperatie als woonconcept. Hiermee speelt het plan in op de veranderende behoefte van actieve 55+ers, die (meer) regie willen hebben over hun woonomgeving, met wie ze wonen en samen ouder willen worden. De woonomgeving bestaat uit een grote variëteit aan woningen, aangevuld met collectieve ruimtes zoals een woonkamer, een binnentuin, een daktuin en een gastenverblijf. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze ruimtes creëert de basis voor een ongedwongen saamhorigheid en verlaagt de drempel elkaar eens aan te spreken of samen iets te ondernemen.

Een natuurinclusief plan

Er is veel zorg en aandacht besteed aan het ontwerp van een duurzame groene omgeving, waarin een ecologische koppeling wordt gemaakt tussen de binnentuin en het Van Leeuwenhoekpark. Deze verbinding vergroot de impact van het ontworpen groen en maakt de KOPLOPER onderdeel van een groter, bouwblok overstijgend, ecosysteem. Het hof en de daktuin zijn aantrekkelijk voor allerhande insecten en voorziet ruim in nestelgelegenheden voor vogels en vleermuizen uit de wijde omgeving.

Duurzame mobiliteit en techniek

De prachtige locatie maakt de KOPLOPER zeer goed bereikbaar voor het openbaar vervoer, maar ook voor eigen vervoer zijn er optimale voorzieningen getroffen. In de parkeergarage bevinden zich parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen en scootmobiels, voorzien van voldoende oplaadmogelijkheden met eigen opgewekte energie van de pv panelen op het dak. Er is tevens een deelmobiliteitsplan opgesteld, waarbij elektrische auto’s en fietsen zullen worden aangeboden voor gezamenlijk gebruik.


Planning

Kavel Vastgoed werkt de plannen momenteel verder uit. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via http://www.dekoploperdelft.nl.

Projectgegevens

Programma: 44 appartementen
Samenwerking met: Stichting !WOON
Architect: WAA-TSA
Landschaps­architect: Sant en Co Landschapsarchitectuur, Buro Stadsnatuur
Marketing- en communicatie­adviseur: Vivid Vision
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: W/E adviseurs, IGG Bouweconomie, Visietech, Stipo, Hely, SME Bouwadvies
44 levensloop-bestendige appartementen woningen
5
Commerciële plint voorzien van maatschappelijke functies
Delft, veld 6.4
2024-2026

Projectontwikkeling op vier pijlers

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram