De Koploper

Delft, veld 6.4
4 okt 2023

De Koploper

De vitale hoeksteen in bruisend Nieuw Delft

Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari 2023 schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Studio STAAT en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

De doelgroep die we voor ogen hebben: actieve (aanstaande) Delftenaren vanaf 55 jaar. We gaan nu uit van 44 appartementen: 35 koopappartementen in de vrije sector, 9 koopappartementen in de categorie ‘middelduur’.

Bewoners delen met elkaar een aantal voorzieningen, zoals de binnentuin en de gezamenlijke woonkamer. De gedeelde voorzieningen worden onderdeel van de vereniging van eigenaren, waarvan alle kopers lid zijn. De mogelijkheid om de 9 appartementen in een middeldure huurcategorie aan te bieden wordt nog onderzocht.

Planning

Kavel Vastgoed werkt de plannen momenteel verder uit. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via http://www.dekoploperdelft.nl.

Benieuwd naar het laatste nieuws van De Koploper?

Projectgegevens

Programma: 44 appartementen
Samenwerking met: Stichting !WOON
Architect: Studio STAAT
Landschaps­architect: Sant en Co Landschapsarchitectuur, Buro Stadsnatuur
Marketing- en communicatie­adviseur: Vivid Vision
Bouwfysisch- en installatie-adviseur: W/E adviseurs, IGG Bouweconomie, Visietech, DGMR
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Delft B.V.
2

Integrale gebieds­ontwikkeling

Duurzaam en toekomst­bestendig

Authentieke leef- en woon­omgeving

Gezondheid en welzijn

Kavel Vastgoed heeft selectie Nieuw Delft met plan 'De Koploper' gewonnen
Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. De gemeente schreef een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

Meer over integrale gebiedsontwikkeling >

Gebouw als ecosysteem Het gebouw als geheel vormt straks een ecosysteem binnen zijn omgeving. Het groen in vele soorten en maten en op diverse hoogtes vormt een sterke ecologische connectie tussen kavel 6, het Van Leeuwenhoekpark en de Delftse grachten. Aan elk biotoop zijn gidssoorten gekoppeld die bijdragen aan het functioneren van het gehele ecosysteem in de stad. Het gebouw wordt een aantrekkelijke plek voor diersoorten uit de omgeving door voldoende voedsel- en nestgelegenheid aan te bieden. De biotopen hangen nauw met elkaar samen. Op de hoogste daken trekt de gras- en kruidenlaag insecten aan. Vleermuizen en gierzwaluwen profiteren hiervan en vinden nestgelegenheid in de gevel. Er komen al verschillende soorten vleermuizen en gierzwaluwen voor in Delft waardoor het nuttig is diverse zomer-, paar- en winterverblijven aan te bieden. Ook de zwarte roodstaart weet door nestkasten de plek te vinden en benut het bruine dak en boomstammetjes om te foerageren. Diverse bijen komen af op de bloeiende planten op de dakakker en bestuiven de gewassen uit de moestuin. Een nauwkeurige samenstelling van vegetatie in de binnentuin creëert een bron van nectar en zorgt op deze manier voor het aantrekken van tal van insecten en verschillende dagvlinders. Zanglijsters, merels en putters scharrelen tussen de halfhoge beplanting en vinden broedplekken in de inheemse bomen. De heesters met besjes bieden extra voedselgelegenheid. Het toevoegen van open water in de tuin voegt veel ecologische waarde toe. Libellen gebruiken het water als voorplantingsplek, en er groeien rondom muurflora zoals tongvaren, muurvaren, muurleeuwenbek en gele helmbloem. De natuurmuur aan de noordzijde wordt rijkelijk begroeid met klimplanten en muurflora. Klimop dient als waardplant waar rupsen van het boomblauwtje leven. De vuurdoorn, wilde kamperfoelie en winterjasmijn bieden nectar op verschillende momenten in het jaar.

Meer over duurzaam en toekomstbestendig >

Een innovatieve mix De KOPLOPER verrijkt Nieuw Delft met een innovatieve mix van woningen voor 55+ers, met commerciële en maatschappelijke (zorg)functies in een duurzaam en markant gebouw, opgetrokken uit een betonnen plint met een volledig houten bovenbouw. De verschillende programmaonderdelen zijn zorgvuldig in samenhang met elkaar ontworpen. Hierbij wordt beweging en ontmoeting gestimuleerd, als basis voor een gezonde en prettige woon- en werkomgeving. De plint is straks een broedplaats voor bedrijven die in gezamenlijkheid ondernemen en biedt plek aan bewoners die hier hun diensten kunnen aanbieden. De open structuur, de gedeelde entrees en de gedeelde faciliteiten ondersteunen deze aanpak en resulteert in een aangename, productieve en toegankelijke omgeving voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

Meer over authentieke leef- en woonomgeving >

Samen wonen rond een hof De romantiek van het archetype “de hofjeswoning”, een vorm van samen wonen waarin naar elkaar wordt omgekeken, inspireert om in de KOPLOPER te kiezen voor een wooncoöperatie als woonconcept. Hiermee speelt het plan in op de veranderende behoefte van actieve 55+ers, die (meer) regie willen hebben over hun woonomgeving, met wie ze wonen en samen ouder willen worden. De woonomgeving bestaat uit een grote variëteit aan woningen, aangevuld met collectieve ruimtes zoals een woonkamer, een binnentuin, een daktuin en een gastenverblijf. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze ruimtes creëert de basis voor een ongedwongen saamhorigheid en verlaagt de drempel elkaar eens aan te spreken of samen iets te ondernemen. Duurzame mobiliteit en techniek De prachtige locatie maakt de KOPLOPER zeer goed bereikbaar voor het openbaar vervoer, maar ook voor eigen vervoer zijn er optimale voorzieningen getroffen. In de parkeergarage bevinden zich parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen en scootmobiels, voorzien van voldoende oplaadmogelijkheden met eigen opgewekte energie van de pv panelen op het dak. Er is tevens een deelmobiliteitsplan opgesteld, waarbij elektrische auto’s en fietsen zullen worden aangeboden voor gezamenlijk gebruik.

Meer over gezondheid en welzijn >
44 levensloop-bestendige appartementen woningen
5
Commerciële plint voorzien van maatschappelijke functies
Delft, veld 6.4
2024-2026
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram