Woningen Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp aangesloten op collectief bodemwarmtesysteem

4 jun 2021

Woningen Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp aangesloten op collectief bodemwarmtesysteem

De woningen in Tuindershof worden aangesloten op een duurzaam bodemwarmtesysteem. De  eerste boorwerkzaamheden zijn gestart, ook is de eerste paal voor de woningen de grond in gegaan. Een mooi moment voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Ontwikkelingscombinatie Tuindershof – bestaande uit BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie, Kavel Vastgoed – en warmtebedrijf Eteck.

Tuindershof wordt een natuurvriendelijke woonwijk met ruimte voor natuur en een hoge biodiversiteit. Duurzame warmte is een essentieel onderdeel. Alle woningen worden aangesloten op een collectief warmtesysteem en krijgen ieder een eigen warmtepomp.

Projectleider en duurzaamheidsmanager Erik Bulten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: “Hiermee sluit Tuindershof aan bij de duurzame ambities van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hier werken we al jarenlang aan. In 2050 zijn we energieneutraal. Op veel fronten zijn we koploper. In de tuinbouw met geothermie en in Tuindershof en Keijzershof zijn we een van de eersten binnen Nederland waar een concessie is uitgeschreven voor het leveren van warmte met een duurzaam systeem passend bij nieuwbouwwoningen. Dit is het eerste collectieve warmtesysteem met warmte koude opslag binnen onze gemeente. Het wordt aangelegd en geëxploiteerd door warmtebedrijf Eteck.”

Klaar voor de toekomst

Gertjan de Joode, kennis- en innovatiemanager bij Eteck: “De duurzame warmte wordt geleverd door een collectief bronsysteem voor warmte- en koude opslag in de bodem. Met behulp van distributiepompen wordt de warmte of koude via een ondergronds netwerk getransporteerd naar de woningen. Een individuele warmtepomp zet de bronenergie om in energie geschikt voor verwarming, afgiftesysteem en tapwater. Voor de pompen gebruiken we 100 procent hernieuwbare energie uit wind, zon en water. Hierdoor zal de CO₂-uitstoot 0 ton zijn.”

“Tuindershof is hiermee helemaal klaar voor de toekomst,” vertelt Peter Immers, locatiemanager bij BPD, namens de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. “De buurt is duurzaam en klimaatadaptief. Bestaande ecologische structuren in het gebied worden met elkaar verbonden via watergang De Meander. Deze hoofdwatergang geeft de mogelijkheid om te variëren in peilen voor berging van water, bijvoorbeeld bij een extreme piek in waterval. Zo ontstaat er zowel in natte als droge tijden geen wateroverlast. Onlangs is de eerste paal voor de woningen geslagen. We verwachten dat de eerste woning van Tuindershof eind dit jaar wordt aangesloten op het warmtenet.”

Over Tuindershof

Tuindershof wordt een nieuwe woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. De dorpse buurt ligt in een waterrijke en groene omgeving. Er komen ruim 600 woningen variërend van eengezinswoningen en appartementen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, zowel koop als sociale huur. De Ontwikkelingscombinatie Tuindershof realiseert er ongeveer 475.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram