Onze stagiair Jordan Guijt is afgestudeerd!

14 feb 2023

Onze stagiair Jordan Guijt is afgestudeerd!

Wederom met trots kunnen wij mededelen dat ook onze stagiair Jordan Guijt is afgestudeerd voor zijn opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool.

De afgelopen maanden heeft Jordan in het kader van zijn afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de duurzame transitie van betonbouw naar houtbouw.

Klimaatverandering dwingt ook de bouwsector tot verandering.

De hoofdvraag van het onderzoek is geweest: “Wat zijn de technische en procesmatige gevolgen bij het toepassen van een houten hoofddraagconstructie in vergelijking tot beton voor de Gouden Singel woningen?”

Jordan heeft uitgebreid vooronderzoek gedaan en hierna de conclusies en de kennis toegepast op een casestudy.

Op basis van het onderzoek wordt het toepassen van houtbouw aangeraden.

Wij wensen Jordan alle goeds voor in de toekomst!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram