Geslaagde participatie Theresiakerk

3 nov 2023

Geslaagde participatie Theresiakerk

Kavel Vastgoed transformeert de Theresiakerk tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag. Wij ontwikkelen het plan samen met Hoogvliet Beheer en met een Plangroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk. Naast een supermarkt bevat het plan ook een maatschappelijke ruimte. Op de plek waar nu de pastorie staat komen een aantal appartementen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande historische elementen in de kerk te behouden, zoals het glas in lood, bijzondere metselwerkverbanden, gewelven en kolommen.

Betrokkenheid vanuit de buurt

Nu het plan voor de transformatie van de Theresiakerk steeds concreter wordt, is de buurt uitgenodigd om opnieuw actief mee te denken met de ontwikkeling. 18 oktober vonden straatgesprekken plaats bij de oliebollenkraam voor de kerk. Op 1 november was een inloopavond voor de buurt in het verenigingsgebouw van Wijkvereniging Zuiderpark. De buurt kon daarbij in gesprek met architect Rijnboutt, verkeerskundig bureau Goudappel, met leden van de Plangroep en met de initiatiefnemers van het plan. Er was ruimte om ideeën aan te dragen over onder andere het ontwerp van de kerk, het groen rondom de kerk en de invulling van de maatschappelijke ruimte. De belangstelling en het enthousiasme bij beide momenten was groot. Ook van de mogelijkheid om via een online vragenformulier te reageren is veel gebruik gemaakt. Met de input vanuit de participatie wordt de komende weken het definitief ontwerp afgerond.

Meer info op: http://www.theresiakerk.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram