‘Wees niet bang om te falen. Je hoeft het maar 1 keer bij het juiste eind te hebben.’

“In een samenwerking vind ik het belangrijk dat we ieder onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat we elkaar respecteren en samen voor hetzelfde doel gaan. Daarnaast is het voor mij erg belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Mijn toegevoegde waarde bij Kavel Vastgoed is ervoor zorgen dat de administratie op orde is. Dat begint bij een goede relatie met onze klanten. Zij zorgen daardoor voor een tijdige betaling van facturen. En dat heeft weer tot gevolg dat relaties niet onder druk komen te staan.”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram