Op woensdag 12 juni jl. is de verkoop gestart van Gouden Singel fase 3A in Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 39 comfortabele en duurzame woningen beschikbaar, waaronder 3 villa’s, 16 twee-onder-een-kapwoningen, 3 drie-onder-een-kapwoningen en 17 eengezinswoningen. Tijdens het verkoop evenement kregen geïnteresseerden de mogelijkheid om kennis te maken met de makelaars, alle verkoopdocumenten in te zien en om vragen te stellen. Het verkoop evenement werd druk bezocht.

Het volledige aanbod en meer informatie is hier te vinden op de website.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 19 juni a.s. 12.00 uur.

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Met de oplevering van de laatste woningen in bouwstroom 10 is deelplan 5, de
Gouden Harp in Berkel en Rodenrijs officieel afgerond. Op dinsdag 28 mei vierden Gouden
Buurten, Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. (een samenwerking van Kavel
Vastgoed en Amvest), dit samen met de gemeente Lansingerland. Dit markeert een belangrijke
mijlpaal in de ontwikkeling van dit gebied, waar al sinds 2015 met veel enthousiasme aan gewerkt
wordt.


Rijke geschiedenis van de Gouden Harp

De eerste stap in de realisatie van de Gouden Harp was het bouwen van een basisschool, nog
voordat de woningen verrezen. In totaal zijn er binnen dit deelplan 403 woningen gerealiseerd,
waarvan 344 koopwoningen en 59 huurwoningen. Deze mix zorgt voor een gevarieerde en
levendige buurt, waar starters en gezinnen zich thuis voelen.


Hoog wooncomfort en prachtige detaillering

De Gouden Harp kenmerkt zich door de royale opzet, met charmante straatjes, singels en veel
groen, bruggetjes en grachten. Gelegen aan de rand van de Gouden Buurten. Veel woningen
bieden een prachtig uitzicht op plantsoenen of singels. Uniek zijn de ruime voor- en achtertuinen,
die bewoners helemaal naar eigen smaak inrichten.
Er is veel variatie in de kleur van baksteen en voordeuren, waardoor je nooit twee dezelfde
woningen naast elkaar ziet. Deze afwisseling in de architectuur zorgt ervoor dat elke woning een
unieke en herkenbare identiteit heeft. Parkeren is zoveel mogelijk uit het straatbeeld ontworpen,
wat leidt tot charmante, autovrije straten en een rustige, aantrekkelijke woonomgeving.


Unieke voorzieningen en groene opzet

De Gouden Harp onderscheidt zich niet alleen door de royale woningen, maar ook door de
aanwezigheid van een zorgcomplex van het Dagelijks Leven en twee appartementenblokken met
in totaal 30 woningen van wooncoöperatie 3B Wonen. Het bijzondere aan deze appartementen is
dat ze 'nul op de meter' zijn uitgevoerd. Wat een uitdaging is voor kleinere gebouwen vanwege het
beperkte dakoppervlak voor zonnepanelen en het genereren van stroom.
Met de afronding van de rand van het deelplan zijn ook de brede watergangen langs 't Manneke
gegraven en is een waterparkje ingericht. Dit parkje, compleet met een prachtige wilg en
speelrotsen, is een geliefde speelplek voor kinderen uit de hele buurt.


Duurzame en leefbare wijk

Het openbaar gebied in de Gouden Harp heeft een doordacht water- en bodemsysteem.
Regenwater wordt lokaal gebufferd en langzaam in de grond geïnfiltreerd, wat wateroverlast en
uitdroging van de grond voorkomt. Naast woningen zijn er een basisschool, BSO, gymzaal en
diverse groene speelplekken, wat de buurt zeer kindvriendelijk maakt. Alle voorzieningen zijn
binnen handbereik, met het winkelcentrum het Gouden Hart om de hoek.


Betrokken en geliefd

Onder de nieuwe bewoners zijn acht kopers doorstromers uit andere delen van de Gouden
Buurten. Zij benadrukken de sterke gemeenschap en de aantrekkingskracht van de wijk. Met de
afronding van de Gouden Harp heeft de gemeente Lansingerland er een prachtig stukje woonwijk
bij, waar de charme van dorpse straatjes en moderne voorzieningen hand in hand gaan. De
succesvolle samenwerking tussen Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. en de
gemeente Lansingerland heeft geleid tot een veelzijdige en geliefde buurt waar jong en oud zich
thuis voelt.

Meer informatie over Gouden Buurten? Kijk dan op www.goudenbuurten.nl en schrijf je in op onze
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het aanbod.

De samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed krijgt een vervolg. Kavel Vastgoed werkt daarbij samen met Groosman architecten, Deltavormgroep, MaakdeStad, BOOT ingenieurs en Goudappel.

Ondertekening

Op 22 april vond de feestelijke ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed. Met dit moment wordt met veel vertrouwen én enthousiasme een belangrijke stap gezet richting een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart in Ter Aar.

Masterplan voor een sterk Dorpshart

Vanuit een eerder gesloten partnerovereenkomst is als volwaardige partners in een korte periode een masterplan tot stand gekomen en vastgesteld om de ontwikkeling van een aantrekkelijk Dorpshart mogelijk te maken. Een compact centrum, mooie verblijfsplekken en veel groen zijn daarbij de uitgangspunten. Het Dorpshart wordt verbeterd tot een duurzaam, flexibel centrumgebied, waarbij de landschappelijke dragers veel beter worden benut en als kwaliteit worden versterkt. Het Dorpshart concentreert zich straks rondom twee gezellige pleinen: het Horecaplein en het Marktplein. Met de komst van extra woningen en een goede mobiliteitsoplossing ontstaat een gezellige mix van functies die de levendigheid in het centrum verder versterkt.

Vervolg: samen aan de slag

Het masterplan vormt de basis voor de verdere samenwerking tussen Kavel Vastgoed en de gemeente Nieuwkoop. De afgelopen maanden is hard gewerkt om invulling te geven aan een amendement van de raad. Deze samenwerking schept vertrouwen naar de toekomst en heeft daarom geresulteerd in de bekrachtiging hiervan. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst kan de plantuitwerking van start en kunnen de contacten met de inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren verder worden uitgebouwd. Zo hebben we een mooie basis gelegd om het centrum van Ter Aar in meerdere jaren gefaseerd te transformeren.

Wij zijn trots op het team en kijken ernaar uit om de komende periode samen met de gemeente én alle belanghebbenden aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het Dorpshart Ter Aar.

De start van de bouw van 35 woningen in Gouden Singel – Fase 2A is op 27 maart feestelijk ingeluid. De toekomstige bewoners, Gouden Buurten II C.V. (een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest), gemeente Lansingerland en Van Mierlo Bouwprojecten B.V. waren aanwezig om dit moment samen te vieren.

De aftrap van het evenement werd verzorgd door Albert Vogels (projectontwikkelaar bij Kavel Vastgoed). Zijn welkomstwoord werd opgevolgd door een toespraak van wethouder Simon Fortuyn, die iedereen van harte welkom heette in de gemeente Lansingerland. Hierna was het tijd om de tijdscapsules te vullen. Formulieren en andere kleine verzamelde items, zoals foto’s en brieven en kleine objecten met een persoonlijke betekenis werden door de toekomstige bewoners in hun eigen tijdscapsule gestopt waarna een wandeling naar de bouwlocatie volgde.

Met het afvuren van de (natuurlijk afbreekbare) party poppers werd het feestelijke startsein voor de bouw gegeven. Om de aanwezigheid van de toekomstige bewoners in het nieuwe buurtje te vereeuwigen groeven zij hun tijdscapsule in bij hun eigen woning. Na het ingraven van de tijdcapsules volgde toespraken in het verkoopcentrum Gouden Buurten van Jan Groeneveld (directeur bouw bij Van Mierlo Bouwprojecten) en Daniël Martina (architect en partner bij Schippers Architecten) die een toelichting gaf op het ontwerp van de woningen. Tijdens de afsluitende burenborrel kregen de toekomstige bewoners de mogelijkheid om hun directe buren beter te leren kennen onder het genot van een drankje en (borrel)hapje.

Benieuwd naar het beschikbare en toekomstige aanbod in Gouden Singel? Wil jij hier binnenkort ook wonen? Bekijk hier alle informatie >>

Fase 1 van de Gouden Singel in De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs is volop in uitvoering.  In bouwstroom 1 (72 woningen) komen de eerste woningen inmiddels uit de steigers, terwijl van de laatste woningen de casco’s geplaatst zijn. Een fraai gezicht om de verschillende disciplines – casco’s plaatsen, kappen leggen, metselen en binnen afwerken – in een treintje te zien plaatsvinden. Ondertussen zijn de heipalen in bouwstroom 2A (35 woningen) inmiddels geslagen en worden in bouwstroom 2B (24 woningen) de bodemlussen voor het duurzame warmtepompsysteem aangebracht. Met de recente succesvolle start verkoop van bouwstroom 2C (23 woningen) is Fase 1 met 154 woningen bijna helemaal verkocht.

Gouden Buurten is een langdurige integrale gebiedsontwikkeling van Amvest en Kavel Vastgoed waar wij de gebiedsregisseurs zijn voor de ontwikkeling van de woningen en de totale openbare ruimte.

De ontwikkelcombinatie Tuindershof heeft op 13 maart 38 nieuwe sociale huurappartementen opgeleverd aan woningcorporatie Rondom Wonen. Het nieuwe woongebouw maakt deel uit van het nieuwbouwproject Tuindershof fase 2 en ligt aan de Tuindersweg in Pijnacker.

Grote vraag naar betaalbaar wonen

Het verheugt wethouder Frank van Kuppeveld dat er weer een aantal betaalbare woningen in Pijnacker-Nootdorp is bijgekomen. "Hier is een grote behoefte aan". Het betreft hier 38 driekamerappartementen met een goede ligging in de wijk. Architect Job Beerthuizen van Architectenbureau Van Manen heeft een mooi ontwerp voor het woongebouw gemaakt. Aannemer Waal Bouw uit Vlaardingen was verantwoordelijk voor de bouw.

Lucas de Boer, directeur Rondom Wonen, bemerkt die grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp. "Deze appartementen zijn betaalbaar voor bijvoorbeeld de onderwijzer of politieagent die starter is op de woningmarkt. Ook bij senioren, die nu vaak nog in een eengezinswoning met trappen wonen en die een bovenverdieping eigenlijk niet meer nodig hebben, bestaat vraag naar dit soort appartementen". De Boer is blij dat de bouw sneller is verlopen dan gepland en hij is zeer te spreken over de vormgeving van het gebouw.

Samenwerking

Ontwikkelcombinatie Tuindershof bestaat uit BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectontwikkeling en Kavel Vastgoed. Samen hebben wij de realisatie van deze appartementen mogelijk gemaakt in opdracht van Rondom Wonen. Met deze partners hebben wij al eerder sociale huurwoningen aan Rondom Wonen geleverd en we zijn in gesprek over een vervolgontwikkeling van sociale huurwoningen in fase 3 van Tuindershof.

Woensdag 28 februari is de verkoop van Gouden Singel fase 2C in Berkel en Rodenrijs van start gegaan. Er was veel belangstelling, zowel bij het start-verkoop-moment als het locatiebezoek een paar dagen later. Na een inschrijfperiode van een week kunnen alle woningen toegewezen worden!

In Gouden Singel fase 2C komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen, 9 drie-onder-een-kap-woningen en 10 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Bekijk hier het project en verdere informatie!

Ontwikkeling: Gouden Buurten II C.V., een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Ons project de Theresiakerk in Den Haag is in het tijdschrift 'De Vrienden van Den Haag' mooi uitgelicht. Samen met architectenbureau Rijnboutt is een plan gemaakt om een Hoogvliet supermarkt in de kerk te realiseren, zodat de kerk behouden kan blijven. De voorgenomen transformatie zal zonder twijfel tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag leiden. In nauwe samenspraak met de gemeente en de buurt zal het plan stap voor stap tot realisatie worden gebracht. Lees het artikel hier.

In de raadsvergadering van 1 februari jl. is een grote stap gezet richting de bouw van woningen in Het Oosterland. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast, waardoor de bouw van 755 tot 830 woningen in het gebied weer dichterbij is gekomen.

Van glastuinbouw naar woongebied

Samen met de gemeente De Ronde Venen heeft Kavel Vastgoed in goede samenwerking met de provincie hard gewerkt aan het bestemmingsplan en de uitwerking van de visie voor Het Oosterland. In het bestemmingsplan staat dat het plangebied verandert van een glastuingebied naar een woongebied met verschillende soorten woningen en bouwhoogtes. Ook zijn de plekken van de ontsluitingswegen bepaald. De hoofdontsluiting komt aan de Oosterlandweg.

Op dit moment bestaat het gebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg voornamelijk uit glastuinbouw. Simon Zwarts, bewoner van de Tuinderslaan en voormalig gerberakweker is één van de grondeigenaren. Hij zet zich al jaren in om woningbouw mogelijk te maken: “Volgens mij is dit voor alle 9 grondeigenaren een 100% win-win-situatie. Veel kwekers hebben geen toekomst meer hier en de gemeente kan de huizen bouwen die zo hard nodig zijn. En uiteindelijk is het toch best snel gegaan. Nooit snel genoeg natuurlijk, maar wij zijn erg blij met de uitkomst.”

Mijlpaal

Wethouder Zevenhuizen: “Het vaststellen van het bestemmingsplan is een enorme mijlpaal voor De Ronde Venen. We gaan maximaal 830 woningen bouwen, een bijzonder groot aantal voor onze gemeente. Daarvan wordt minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen. Dit is heel erg welkom voor mensen die een woning zoeken.”

Kavel Vastgoed ontwikkelt het gebied. Er komen verschillende typen woningen met veel groen en water, mooie lanen, kleine straatjes en een dorpse sfeer. Ook wordt het naastgelegen Wickelhofpark aangesloten op de nieuwe woonwijk, zodat ook dit gebied toegankelijk wordt voor iedereen. “Wij zijn verheugd over de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan Het Oosterland door de gemeenteraad. Dit is het moment om met nog meer energie met de ontwikkeling van de woningen in de eerste deelgebieden te beginnen.”

Planning

Het plan wordt verdeeld in verschillende fases die na elkaar gebouwd worden. Het is op dit moment de planning nog in 2024 met het voorbereidende werk te beginnen. In 2025 zal de bouw van de woningen starten.

Goed nieuws! Woensdag 28 februari start de verkoop van Gouden Singel fase 2C te Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen, 9 drie-onder-een-kap-woningen en 10 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen en de Randstadrail vlakbij. De ruime kavels dragen bij aan het gevoel van ruimte in een charmant buurtje met een klassieke jaren ’30 uitstraling. De woningen zijn standaard uitgerust met bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en verdere informatie!

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram