Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Wearearchitects (WAA) TSA en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

Bent u benieuwd naar de Koploper? Bekijk meer informatie over het plan in ons portfolio op onze website De Koploper


Het is bijna zo ver! Volgende week donderdag start de verkoop van Gouden Singel fase 2B te Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen en 20 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen en de Randstadrail vlakbij. De ruime kavels dragen bij aan het gevoel van ruimte in een fraaie buurt met een klassieke jaren ’30 uitstraling. De woningen zijn standaard uitgerust met bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en verdere informatie!
Fase 2b Gouden Singel - Nieuwbouwproject Gouden Buurten

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Exclusief en duurzaam

Het project Tuindershof De Erven is een exclusief en duurzaam woonproject met prachtige nieuwbouwwoningen in een groene omgeving. Zaterdag 3 juni trok een groot aantal geïnteresseerden naar de bouwplaats om alvast een kijkje te nemen bij dit nieuwe project. Deze open dag bood bezoekers de gelegenheid om het project van dichtbij te bekijken. Men kreeg een goede indruk van hoe het leven eruit gaat zien in de nieuwe wijk.

Virtuele belevenis

Er was veel te zien en te doen op de open dag. Zo konden de bezoekers een rondleiding krijgen en een vergelijkbare woning in aanbouw bekijken. Ook kon men zich laten informeren door de aannemer en de makelaars. Een van de hoogtepunten van de dag was de Virtual Reality-bril waarmee bezoekers de wijk in VR konden beleven. Zo kreeg men meteen een hele goede indruk hoe het is om op de mooiste plek van Tuindershof - midden in het groen - aan een van de gezellige Hofjes of met een tuin aan het water te wonen.

Succesvolle samenwerking

Nadat op 13 september 2022 de partnerovereenkomst met de gemeente Nieuwkoop is getekend hebben we in samenwerking met alle betrokken partijen in een half jaar een prachtig masterplan kunnen neerleggen.

Tot het allerlaatste moment is er inhoudelijk en politiek hard gewerkt om dit geweldige plan voor het dorpshart van Ter Aar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Waardering

Op 22 juni jl. heeft de raad haar waardering voor het masterplan uitgesproken en is men er unaniem van overtuigd dat dit plan nodig is voor Ter Aar. Na de vakantieperiode gaan we met ieders inbreng en kennis ook in de volgende fase weer een teamprestatie van formaat neerzetten!

Op 1 juni heeft Kavel Vastgoed met de gemeente De Ronde Venen de anterieure overeenkomst voor Het Oosterland ondertekend. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen, waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koop woningen. Wethouder Huib Zevenhuizen (woningbouw) en Jacco Nieuwstraten van Kavel Vastgoed hebben met deze ondertekening ook de start van een mooie en succesvolle samenwerking ingeluid.

Het Oosterland

Het Oosterland is een gebiedsontwikkeling in Mijdrecht waarbij het glastuinbouwgebied getransformeerd wordt naar een woonwijk. Het wordt een woonwijk voor jong en oud. Bij de ontwikkeling van de woningen wordt er gestreefd naar een gevarieerd woonaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze waterrijk en heel groen is opgezet.

Op woensdag 10 mei vierden Gouden Buurten II CV samen met gemeente Lansingerland, Van Mierlo Bouwprojecten BV en de toekomstige bewoners de start van de bouw van 72 woningen van fase 1A in de Gouden Singel. Hiermee is de bouw van de eerste fase van de nieuwste buurt, de Gouden Singel, gestart.

Tijdcapsules
Na een welkomstwoord door Sander Pieterse (projectdirecteur Kavel Vastgoed) en een toelichting door een van de architecten en de aannemer, groeven de toekomstige bewoners een persoonlijke tijdcapsule in bij hun eigen perceel om hun aanwezigheid in deze nieuwe buurt te vereeuwigen. In deze tijdcapsules zaten persoonlijke items, zoals foto’s, brieven en kleine objecten met een persoonlijke betekenis. Na het ingraven van de tijdcapsules maakten de toekomstige bewoners nader kennis met hun directe buren tijdens de burenborrel bij evenementencentrum ’t Manneke. Deze burenborrel werd ingeluid door wethouder Simon Fortuyn, die iedereen van harte welkom heette in de Gemeente Lansingerland.

Dorpse charme en weids uitzicht
De Gouden Singel kenmerkt zich door de royale opzet waarbij de oude polderstructuren worden behouden. Hierdoor is er veel ruimte voor groen en water, maar zijn er ook lange zichtlijnen langs bijvoorbeeld de Louis d’Orlaan. In de Gouden Singel woon je in verschillende sferen: intieme dorpse straatjes worden afgewisseld door weidse uitzichten over water en wuivend riet.

Er is veel variëteit in type woning, kleur baksteen en voordeuren, waardoor elke woning een eigen en herkenbare identiteit heeft. De architecten hebben de woningen in de Gouden Singel ontworpen volgens de klassieke Hollandse stijl met aandacht voor detaillering en materiaalgebruik. Dit zorgt voor unieke gevels en rijke geveldetails, zoals een dakgoot met groot overstek, siermetselwerk of erkers.

Een duurzame ontwikkeling
Bijzonder in de Gouden Singel is dat er bij alle woningen een bodemwarmtepomp aanwezig is én bijna iedere woning is uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast is er bij het ontwerp van de openbare ruimte veel aandacht besteed aan beweging en groen. Zo bereik je bijvoorbeeld binnen vijf minuten het fijne Randbolwerk of de Groenzoom. Hier maak je een lekker hardlooprondje of wandel je mooi langs het water met de hond.

Interesse in een nieuwbouwwoning van de Gouden Singel fase 1A? Er zijn nog drie woningen beschikbaar! Kijk op www.goudenbuurten.nl/aanbod.

Gouden Buurten is een langdurige integrale gebiedsontwikkeling van Amvest en Kavel Vastgoed.

Op dinsdag 9 mei 2023 was op het gemeentehuis een inloopavond georganiseerd waar eenieder het Ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan kon bekijken.

De avond is goed bezocht en iedereen kon zijn/haar vragen stellen over het plan. Het groene karakter van het plan was goed zichtbaar.

Het Ontwerp Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan worden naar verwachting eind juni 2023 ter inzage gelegd.

Kavel Vastgoed B.V. ontwikkelt samen met de Gemeente De Ronde Venen een hoognodig en hoogwaardig woongebied met respect voor de kwaliteiten van het polderlandschap eromheen.

Een rijk aanbod aan waardevolle woningen voor iedereen, van huur voor het sociale en middensegment tot aan appartementen en vrijstaande woningen.

Fase 1 van de Gouden Singel in De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs is volop in uitvoering. Voor de eerste twee bouwstromen wordt momenteel op civieltechnisch vlak hard gewerkt aan het voorbelasten en bouwrijp maken van deze nieuwe woonbuurt. Vanuit de lucht zijn de contouren van de wijk in wording al duidelijk zichtbaar.

Op de achtergrond nadert de voltooiing van het heien van bouwstroom 1a. In deze bouwstroom worden 72 woningen gerealiseerd. Op de voorgrond wordt de voorbelasting van bouwstroom 2a weggehaald en wordt de grond bouwrijp gemaakt. Op dit perceel komen 35 woningen. In deze fase worden verschillende types gerealiseerd: rijwoningen, twee- en drie-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

Gouden Buurten is een langdurige integrale gebiedsontwikkeling van Amvest en Kavel Vastgoed.

Met dank aan Dijkshoorn Infra voor het beschikbaar stellen van de foto's.

De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs zijn een prachtig voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. Een laaggelegen polderlandschap is getransformeerd naar levendige woonwijken met fraaie openbare ruimten, intieme straten, grachten en singels. In de Gouden Buurten, zo zeggen de bewoners, is het veilig en plezierig leven. Kavel Vastgoed heeft als gebiedsregisseur een belangrijke rol gespeeld in deze ontwikkelingsopgave, samen met de gemeente Lansingerland en Amvest. Projectdirecteur Sander Pieterse schetst wat er allemaal komt kijken bij integrale gebiedsontwikkeling.

Ruimte geven aan kernkwaliteiten

“Integrale gebiedsontwikkeling is altijd een co-creatie. Met de partners maak je een masterplan, ontwikkel je een gebiedsvisie en creëer je een beeldkwaliteitsplan. Elk van de samenwerkende partijen zet zijn eigen kernkwaliteiten in en geeft ruimte aan die van de anderen. Zo kom je op basis van onderlinge samenwerking en goede argumenten tot het beste besluit voor de betreffende opgave.”

Integraal watersysteem

De Gouden Buurten worden gerealiseerd in laaggelegen peilgebieden in de regio. Een prachtige uitdaging om juist daar natuurinclusief en klimaatadaptief te bouwen. Sander: “De waterveiligheid was hier een belangrijk punt. Om die te borgen, hebben we deels het gebied verhoogd. We hebben peilverbeteringen toegestaan in de openbare ruimte, waardoor we meer water kunnen bergen in het plangebied. Er is een robuust watersysteem ontwikkeld, waarin we hemelwaterafvoer, wonen en openbare ruimte hebben geïntegreerd. Behalve robuust en integraal is het watersysteem ook veilig en beheersbaar. Als bewoners van deze wijken beleef je daardoor de fraaie grachten en de groene singels.”

Voortvarend ontwikkeld

Klimaatadaptief ontwikkelen betekent ook het tegengaan van hittestress. Sander: “De Gouden Buurten zijn groene buurten geworden met zo min mogelijk verharding. Als je door de woonwijken loopt, ervaar je het overwegend groene en aangename karakter van de leefomgeving. Kavel Vastgoed heeft altijd al vooropgelopen in klimaatadaptief ontwikkelen, maar in de Gouden Buurten hebben we op dat punt voortvarend grote stappen vooruitgezet.”

Natuurinclusief en circulair

Ook is rekening gehouden met de behoeften van de lokale flora en fauna. Sander: “Wat zijn de nestbehoeften van de vogels? Welke planten hebben de juiste voedingswaarden voor de dieren en insecten in het gebied? Welke planten, struiken en bomen zet je in de openbare ruimten? Daar hebben we heel bewust over nagedacht.”

Ook circulariteit is voor Kavel Vastgoed een belangrijk criterium. Sander: “We hebben die hier vooral toegepast in het hergebruik van grondstromen. Het gebied is voor een deel opgehoogd met grond afkomstig van de HSL-aanleg. In de toekomst zullen we ook bovengronds meer circulair moeten gaan ontwikkelen. Denk aan houtbouw en bio based bouwen.”

Inclusieve buurt

Kijken we naar de leeffuncties en woningen in de Gouden Buurten, dan zien we vooral veel diversiteit: sociale woningbouw, woningen in de vrije sector en koopwoningen in verschillende prijsklassen, scholen, pleinen met terrassen, wandel- en fietspaden, winkels, dokters- en fysiopraktijken, een zorgcentrum voor dementerende bejaarden. Sander: “Dat zijn de dingen die een wijk tot een inclusieve buurt kunnen maken. De leefomgeving is zo ingericht, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als gebiedsontwikkelaar dien je ook het welzijn van de mensen. Ontmoeting en sociale interactie zijn daarvoor belangrijke criteria.”

Méér dan trendvolgend

Het spreekt voor zich dat nieuwbouwwoningen in de Gouden Buurten van het gas af zijn. Dat geldt ook voor de sociale huurwoningen. “Voor de plaatselijke corporatie hebben we nul-op-de-meter-appartementen ontwikkeld. Zo dragen we bij aan een verlaging van de woonlasten voor de huurders. Als het gaat om de energietransitie zijn we méér dan trendvolgend. We passen daarin individuele en collectieve systemen toe. We ontwikkelen woningen met zonnepanelen en warmtepompen die energie opwekken én leveren. We denken na over woningen die off grid zijn: qua energie volledig zelfvoorzienend. In de concrete keuze laten we ons leiden door de trends en door de businesscase. Dat hebben we in de Gouden Buurten gedaan. Dat doen we ook graag voor andere ontwikkelingsopgaven.”

De bouw van de volgende fase Tuindershof is een feit. Onder toeziend oog van wethouder Van Kuppeveld is de eerste steen gelegd als markering van deze bijzondere fase. Een bijzondere fase omdat naast de 18 koopwoningen ook de start gevierd is van de bouw van 38 huurwoningen van Rondom Wonen. In Tuindershof is ruimte voor een mooie mix aan woningtypen voor gezinnen, singles en stellen. De koop- en huurwoningen zijn energiezuinig, voorzien van rijkheid in architectuur, in een mooie groene leefomgeving. De woningen zijn ontworpen door Van Manen en worden gebouwd door bouwbedrijf Waal.

Tuindershof komt tot leven door de samenwerking tussen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Kavel Vastgoed en Waaijer Projectrealisatie. Deze ontwikkelaars werken samen onder de naam Ontwikkelingscombinatie Tuindershof.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram