Met de oplevering van de laatste woningen in bouwstroom 10 is deelplan 5, de
Gouden Harp in Berkel en Rodenrijs officieel afgerond. Op dinsdag 28 mei vierden Gouden
Buurten, Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. (een samenwerking van Kavel
Vastgoed en Amvest), dit samen met de gemeente Lansingerland. Dit markeert een belangrijke
mijlpaal in de ontwikkeling van dit gebied, waar al sinds 2015 met veel enthousiasme aan gewerkt
wordt.


Rijke geschiedenis van de Gouden Harp

De eerste stap in de realisatie van de Gouden Harp was het bouwen van een basisschool, nog
voordat de woningen verrezen. In totaal zijn er binnen dit deelplan 403 woningen gerealiseerd,
waarvan 344 koopwoningen en 59 huurwoningen. Deze mix zorgt voor een gevarieerde en
levendige buurt, waar starters en gezinnen zich thuis voelen.


Hoog wooncomfort en prachtige detaillering

De Gouden Harp kenmerkt zich door de royale opzet, met charmante straatjes, singels en veel
groen, bruggetjes en grachten. Gelegen aan de rand van de Gouden Buurten. Veel woningen
bieden een prachtig uitzicht op plantsoenen of singels. Uniek zijn de ruime voor- en achtertuinen,
die bewoners helemaal naar eigen smaak inrichten.
Er is veel variatie in de kleur van baksteen en voordeuren, waardoor je nooit twee dezelfde
woningen naast elkaar ziet. Deze afwisseling in de architectuur zorgt ervoor dat elke woning een
unieke en herkenbare identiteit heeft. Parkeren is zoveel mogelijk uit het straatbeeld ontworpen,
wat leidt tot charmante, autovrije straten en een rustige, aantrekkelijke woonomgeving.


Unieke voorzieningen en groene opzet

De Gouden Harp onderscheidt zich niet alleen door de royale woningen, maar ook door de
aanwezigheid van een zorgcomplex van het Dagelijks Leven en twee appartementenblokken met
in totaal 30 woningen van wooncoöperatie 3B Wonen. Het bijzondere aan deze appartementen is
dat ze 'nul op de meter' zijn uitgevoerd. Wat een uitdaging is voor kleinere gebouwen vanwege het
beperkte dakoppervlak voor zonnepanelen en het genereren van stroom.
Met de afronding van de rand van het deelplan zijn ook de brede watergangen langs 't Manneke
gegraven en is een waterparkje ingericht. Dit parkje, compleet met een prachtige wilg en
speelrotsen, is een geliefde speelplek voor kinderen uit de hele buurt.


Duurzame en leefbare wijk

Het openbaar gebied in de Gouden Harp heeft een doordacht water- en bodemsysteem.
Regenwater wordt lokaal gebufferd en langzaam in de grond geïnfiltreerd, wat wateroverlast en
uitdroging van de grond voorkomt. Naast woningen zijn er een basisschool, BSO, gymzaal en
diverse groene speelplekken, wat de buurt zeer kindvriendelijk maakt. Alle voorzieningen zijn
binnen handbereik, met het winkelcentrum het Gouden Hart om de hoek.


Betrokken en geliefd

Onder de nieuwe bewoners zijn acht kopers doorstromers uit andere delen van de Gouden
Buurten. Zij benadrukken de sterke gemeenschap en de aantrekkingskracht van de wijk. Met de
afronding van de Gouden Harp heeft de gemeente Lansingerland er een prachtig stukje woonwijk
bij, waar de charme van dorpse straatjes en moderne voorzieningen hand in hand gaan. De
succesvolle samenwerking tussen Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. en de
gemeente Lansingerland heeft geleid tot een veelzijdige en geliefde buurt waar jong en oud zich
thuis voelt.

Meer informatie over Gouden Buurten? Kijk dan op www.goudenbuurten.nl en schrijf je in op onze
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het aanbod.

De samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed krijgt een vervolg. Kavel Vastgoed werkt daarbij samen met Groosman architecten, Deltavormgroep, MaakdeStad, BOOT ingenieurs en Goudappel.

Ondertekening

Op 22 april vond de feestelijke ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en Kavel Vastgoed. Met dit moment wordt met veel vertrouwen én enthousiasme een belangrijke stap gezet richting een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig Dorpshart in Ter Aar.

Masterplan voor een sterk Dorpshart

Vanuit een eerder gesloten partnerovereenkomst is als volwaardige partners in een korte periode een masterplan tot stand gekomen en vastgesteld om de ontwikkeling van een aantrekkelijk Dorpshart mogelijk te maken. Een compact centrum, mooie verblijfsplekken en veel groen zijn daarbij de uitgangspunten. Het Dorpshart wordt verbeterd tot een duurzaam, flexibel centrumgebied, waarbij de landschappelijke dragers veel beter worden benut en als kwaliteit worden versterkt. Het Dorpshart concentreert zich straks rondom twee gezellige pleinen: het Horecaplein en het Marktplein. Met de komst van extra woningen en een goede mobiliteitsoplossing ontstaat een gezellige mix van functies die de levendigheid in het centrum verder versterkt.

Vervolg: samen aan de slag

Het masterplan vormt de basis voor de verdere samenwerking tussen Kavel Vastgoed en de gemeente Nieuwkoop. De afgelopen maanden is hard gewerkt om invulling te geven aan een amendement van de raad. Deze samenwerking schept vertrouwen naar de toekomst en heeft daarom geresulteerd in de bekrachtiging hiervan. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst kan de plantuitwerking van start en kunnen de contacten met de inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren verder worden uitgebouwd. Zo hebben we een mooie basis gelegd om het centrum van Ter Aar in meerdere jaren gefaseerd te transformeren.

Wij zijn trots op het team en kijken ernaar uit om de komende periode samen met de gemeente én alle belanghebbenden aan de slag te gaan met de herontwikkeling van het Dorpshart Ter Aar.

De start van de bouw van 35 woningen in Gouden Singel – Fase 2A is op 27 maart feestelijk ingeluid. De toekomstige bewoners, Gouden Buurten II C.V. (een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest), gemeente Lansingerland en Van Mierlo Bouwprojecten B.V. waren aanwezig om dit moment samen te vieren.

De aftrap van het evenement werd verzorgd door Albert Vogels (projectontwikkelaar bij Kavel Vastgoed). Zijn welkomstwoord werd opgevolgd door een toespraak van wethouder Simon Fortuyn, die iedereen van harte welkom heette in de gemeente Lansingerland. Hierna was het tijd om de tijdscapsules te vullen. Formulieren en andere kleine verzamelde items, zoals foto’s en brieven en kleine objecten met een persoonlijke betekenis werden door de toekomstige bewoners in hun eigen tijdscapsule gestopt waarna een wandeling naar de bouwlocatie volgde.

Met het afvuren van de (natuurlijk afbreekbare) party poppers werd het feestelijke startsein voor de bouw gegeven. Om de aanwezigheid van de toekomstige bewoners in het nieuwe buurtje te vereeuwigen groeven zij hun tijdscapsule in bij hun eigen woning. Na het ingraven van de tijdcapsules volgde toespraken in het verkoopcentrum Gouden Buurten van Jan Groeneveld (directeur bouw bij Van Mierlo Bouwprojecten) en Daniël Martina (architect en partner bij Schippers Architecten) die een toelichting gaf op het ontwerp van de woningen. Tijdens de afsluitende burenborrel kregen de toekomstige bewoners de mogelijkheid om hun directe buren beter te leren kennen onder het genot van een drankje en (borrel)hapje.

Benieuwd naar het beschikbare en toekomstige aanbod in Gouden Singel? Wil jij hier binnenkort ook wonen? Bekijk hier alle informatie >>

Ons project de Theresiakerk in Den Haag is in het tijdschrift 'De Vrienden van Den Haag' mooi uitgelicht. Samen met architectenbureau Rijnboutt is een plan gemaakt om een Hoogvliet supermarkt in de kerk te realiseren, zodat de kerk behouden kan blijven. De voorgenomen transformatie zal zonder twijfel tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag leiden. In nauwe samenspraak met de gemeente en de buurt zal het plan stap voor stap tot realisatie worden gebracht. Lees het artikel hier.

Goed nieuws! Woensdag 28 februari start de verkoop van Gouden Singel fase 2C te Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen, 9 drie-onder-een-kap-woningen en 10 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen en de Randstadrail vlakbij. De ruime kavels dragen bij aan het gevoel van ruimte in een charmant buurtje met een klassieke jaren ’30 uitstraling. De woningen zijn standaard uitgerust met bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en verdere informatie!

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Het is bijna zo ver! Volgende week donderdag start de verkoop van Gouden Singel fase 2B te Berkel en Rodenrijs. In deze fase komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen en 20 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Hier woon je in een waterrijke en kindvriendelijke buurt, met alle voorzieningen en de Randstadrail vlakbij. De ruime kavels dragen bij aan het gevoel van ruimte in een fraaie buurt met een klassieke jaren ’30 uitstraling. De woningen zijn standaard uitgerust met bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Bekijk hier het aanbod en verdere informatie!
Fase 2b Gouden Singel - Nieuwbouwproject Gouden Buurten

Ontwikkeling: Gouden Buurten II, een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Succesvolle samenwerking

Nadat op 13 september 2022 de partnerovereenkomst met de gemeente Nieuwkoop is getekend hebben we in samenwerking met alle betrokken partijen in een half jaar een prachtig masterplan kunnen neerleggen.

Tot het allerlaatste moment is er inhoudelijk en politiek hard gewerkt om dit geweldige plan voor het dorpshart van Ter Aar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Waardering

Op 22 juni jl. heeft de raad haar waardering voor het masterplan uitgesproken en is men er unaniem van overtuigd dat dit plan nodig is voor Ter Aar. Na de vakantieperiode gaan we met ieders inbreng en kennis ook in de volgende fase weer een teamprestatie van formaat neerzetten!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram