Fase 1 van de Gouden Singel in De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs is volop in uitvoering.  In bouwstroom 1 (72 woningen) komen de eerste woningen inmiddels uit de steigers, terwijl van de laatste woningen de casco’s geplaatst zijn. Een fraai gezicht om de verschillende disciplines – casco’s plaatsen, kappen leggen, metselen en binnen afwerken – in een treintje te zien plaatsvinden. Ondertussen zijn de heipalen in bouwstroom 2A (35 woningen) inmiddels geslagen en worden in bouwstroom 2B (24 woningen) de bodemlussen voor het duurzame warmtepompsysteem aangebracht. Met de recente succesvolle start verkoop van bouwstroom 2C (23 woningen) is Fase 1 met 154 woningen bijna helemaal verkocht.

Gouden Buurten is een langdurige integrale gebiedsontwikkeling van Amvest en Kavel Vastgoed waar wij de gebiedsregisseurs zijn voor de ontwikkeling van de woningen en de totale openbare ruimte.

De ontwikkelcombinatie Tuindershof heeft op 13 maart 38 nieuwe sociale huurappartementen opgeleverd aan woningcorporatie Rondom Wonen. Het nieuwe woongebouw maakt deel uit van het nieuwbouwproject Tuindershof fase 2 en ligt aan de Tuindersweg in Pijnacker.

Grote vraag naar betaalbaar wonen

Het verheugt wethouder Frank van Kuppeveld dat er weer een aantal betaalbare woningen in Pijnacker-Nootdorp is bijgekomen. "Hier is een grote behoefte aan". Het betreft hier 38 driekamerappartementen met een goede ligging in de wijk. Architect Job Beerthuizen van Architectenbureau Van Manen heeft een mooi ontwerp voor het woongebouw gemaakt. Aannemer Waal Bouw uit Vlaardingen was verantwoordelijk voor de bouw.

Lucas de Boer, directeur Rondom Wonen, bemerkt die grote behoefte aan betaalbare huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp. "Deze appartementen zijn betaalbaar voor bijvoorbeeld de onderwijzer of politieagent die starter is op de woningmarkt. Ook bij senioren, die nu vaak nog in een eengezinswoning met trappen wonen en die een bovenverdieping eigenlijk niet meer nodig hebben, bestaat vraag naar dit soort appartementen". De Boer is blij dat de bouw sneller is verlopen dan gepland en hij is zeer te spreken over de vormgeving van het gebouw.

Samenwerking

Ontwikkelcombinatie Tuindershof bestaat uit BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectontwikkeling en Kavel Vastgoed. Samen hebben wij de realisatie van deze appartementen mogelijk gemaakt in opdracht van Rondom Wonen. Met deze partners hebben wij al eerder sociale huurwoningen aan Rondom Wonen geleverd en we zijn in gesprek over een vervolgontwikkeling van sociale huurwoningen in fase 3 van Tuindershof.

Woensdag 28 februari is de verkoop van Gouden Singel fase 2C in Berkel en Rodenrijs van start gegaan. Er was veel belangstelling, zowel bij het start-verkoop-moment als het locatiebezoek een paar dagen later. Na een inschrijfperiode van een week kunnen alle woningen toegewezen worden!

In Gouden Singel fase 2C komen 4 prachtige twee-onder-een-kapwoningen, 9 drie-onder-een-kap-woningen en 10 rijk gedetailleerde eengezinswoningen. Bekijk hier het project en verdere informatie!

Ontwikkeling: Gouden Buurten II C.V., een samenwerking van Kavel Vastgoed en Amvest.
Ontwerp: Claudia Vostrovsky, Schippers Architecten BNA en Van Manen.
Realisatie: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

In de raadsvergadering van 1 februari jl. is een grote stap gezet richting de bouw van woningen in Het Oosterland. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast, waardoor de bouw van 755 tot 830 woningen in het gebied weer dichterbij is gekomen.

Van glastuinbouw naar woongebied

Samen met de gemeente De Ronde Venen heeft Kavel Vastgoed in goede samenwerking met de provincie hard gewerkt aan het bestemmingsplan en de uitwerking van de visie voor Het Oosterland. In het bestemmingsplan staat dat het plangebied verandert van een glastuingebied naar een woongebied met verschillende soorten woningen en bouwhoogtes. Ook zijn de plekken van de ontsluitingswegen bepaald. De hoofdontsluiting komt aan de Oosterlandweg.

Op dit moment bestaat het gebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg voornamelijk uit glastuinbouw. Simon Zwarts, bewoner van de Tuinderslaan en voormalig gerberakweker is één van de grondeigenaren. Hij zet zich al jaren in om woningbouw mogelijk te maken: “Volgens mij is dit voor alle 9 grondeigenaren een 100% win-win-situatie. Veel kwekers hebben geen toekomst meer hier en de gemeente kan de huizen bouwen die zo hard nodig zijn. En uiteindelijk is het toch best snel gegaan. Nooit snel genoeg natuurlijk, maar wij zijn erg blij met de uitkomst.”

Mijlpaal

Wethouder Zevenhuizen: “Het vaststellen van het bestemmingsplan is een enorme mijlpaal voor De Ronde Venen. We gaan maximaal 830 woningen bouwen, een bijzonder groot aantal voor onze gemeente. Daarvan wordt minimaal 55% betaalbare huur- en koopwoningen. Dit is heel erg welkom voor mensen die een woning zoeken.”

Kavel Vastgoed ontwikkelt het gebied. Er komen verschillende typen woningen met veel groen en water, mooie lanen, kleine straatjes en een dorpse sfeer. Ook wordt het naastgelegen Wickelhofpark aangesloten op de nieuwe woonwijk, zodat ook dit gebied toegankelijk wordt voor iedereen. “Wij zijn verheugd over de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan Het Oosterland door de gemeenteraad. Dit is het moment om met nog meer energie met de ontwikkeling van de woningen in de eerste deelgebieden te beginnen.”

Planning

Het plan wordt verdeeld in verschillende fases die na elkaar gebouwd worden. Het is op dit moment de planning nog in 2024 met het voorbereidende werk te beginnen. In 2025 zal de bouw van de woningen starten.

Kavel Vastgoed transformeert de Theresiakerk tot de meest karakteristieke supermarkt van Den Haag. Wij ontwikkelen het plan samen met Hoogvliet Beheer en met een Plangroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk. Naast een supermarkt bevat het plan ook een maatschappelijke ruimte. Op de plek waar nu de pastorie staat komen een aantal appartementen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande historische elementen in de kerk te behouden, zoals het glas in lood, bijzondere metselwerkverbanden, gewelven en kolommen.

Betrokkenheid vanuit de buurt

Nu het plan voor de transformatie van de Theresiakerk steeds concreter wordt, is de buurt uitgenodigd om opnieuw actief mee te denken met de ontwikkeling. 18 oktober vonden straatgesprekken plaats bij de oliebollenkraam voor de kerk. Op 1 november was een inloopavond voor de buurt in het verenigingsgebouw van Wijkvereniging Zuiderpark. De buurt kon daarbij in gesprek met architect Rijnboutt, verkeerskundig bureau Goudappel, met leden van de Plangroep en met de initiatiefnemers van het plan. Er was ruimte om ideeën aan te dragen over onder andere het ontwerp van de kerk, het groen rondom de kerk en de invulling van de maatschappelijke ruimte. De belangstelling en het enthousiasme bij beide momenten was groot. Ook van de mogelijkheid om via een online vragenformulier te reageren is veel gebruik gemaakt. Met de input vanuit de participatie wordt de komende weken het definitief ontwerp afgerond.

Meer info op: http://www.theresiakerk.nl

Op 25 oktober is gestart met de verkoop van de eerste 35 woningen in fase 3a1; de jongste ontwikkeling binnen Tuindershof. In 24 uur is op alle woningen ingeschreven. Dat geeft maar aan hoe gewild dit project is. Wonen in een rustige, groene omgeving voorzien van alle belangrijke voorzieningen op loop- of fietsafstand.

Dorpse sfeer in een modern jasje

Een kleinschalige, gezellige wijk, met aandacht voor kinderen, recreëren in het groen en klimaatbestendig ingericht. Elk huis heeft zijn eigen uitstraling door te variëren met verschillende materialen en het toepassen van functionele fraaie decoratieve elementen. Dit maakt dat Tuindershof een sfeervolle uitstraling heeft waar menigeen zich meteen thuis voelt.

Klaar voor de toekomst

De woningen zijn energiezuinig en warmte wordt duurzaam opgewekt. Maar ook buitenshuis wordt aandacht besteed aan het klimaat. Zo werkt de Meander als natuurlijk bassin bij hevige regenval of droogte. In combinatie met wadi's op diverse plekken in de wijk blijft de waterhuishouding goed op peil. Dit maakt dat Tuindershof nu én in de toekomst een fijne plek is om te wonen.

Save The Date: Start verkoop event op dinsdag 31 oktober tussen 18:30 en 20:00 uur in de Huiskamer van de wijk in Pijnacker gevestigd op de Floralaan 102 in Pijnacker. 

Voor meer informatie zie: https://www.nieuwbouw-tuindershof.nl/

De vaart in Tuindershof zit er lekker in. Nog geen half jaar geleden werd de start bouw van 56 woningen in fase 2A gevierd, en nu is het de beurt aan De Erven. Dit wordt een sfeervol buurtje met 29 woningen. Op dinsdag 10 oktober werd de eerste paal geslagen. Toekomstige bewoners, bouwer Waal en een afvaardiging van de ontwikkelcombinatie waren aanwezig.
 
Tuindershof komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Kavel Vastgoed en Waaijer Projectrealisatie, die samenwerken onder de naam Ontwikkelingscombinatie Tuindershof BV. De woningen zijn ontworpen door Van Manen en worden gebouwd door bouwbedrijf Waal.

Met aandacht voor mens en dier

Wethouder Frank van Kuppeveld: "Tuindershof is een prachtige wijk waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dit geldt niet alleen voor de techniek en materialen van de woningen, maar ook voor de openbare ruimte. Deze is klimaatadaptief aangelegd, met veel aandacht voor biodiversiteit. Daarbij is er veel aandacht voor diversiteit in de woningen. Het feit dat zo'n uiteenlopende groep mensen én dieren hier een thuis kan vinden, doet me goed. Dat is waar Pijnacker behoefte aan heeft."

Over Tuindershof en De Erven

Tuindershof is een bijzondere wijk. Alleen al het feit dat er 80 verschillende bomen komen, is het vermelden waard. Naast het groen speelt ook water een hoofdrol in de wijk. Bijna iedereen woont aan het water, kijkt erop uit of wandelt er in 1 minuut naartoe. De oevers worden zo ingericht dat dieren zich er thuis voelen. Op het eiland kunnen kinderen spelen. Ook de gemoedelijke, dorpse sfeer zoals je die kent van het oude Pijnacker, spreekt aan. In Tuindershof woon je in gezellige straatjes, aan groene lanen, aan de Meander of samen op een erf. De architectuur is zeer gevarieerd dankzij verschillende kleuren steen, dakvormen en details in de gevel, zoals bijzonder metselwerk, luifels en luiken. Dit is goed terug te zien bij De Erven.

Geïnspireerd op het verleden

Kevin Welling van HUD, urbanism & design, maakte jaren geleden het stedenbouwkundig plan voor Tuindershof. Hij vindt het leuk om te zien hoe de wijk nu vorm krijgt: "We hebben de cultuurhistorische waarde en landschappelijke kenmerken van de omgeving in het plan verweven. Voorheen was dit agrarisch gebied met diverse kassen. De bestaande erven aan de Europalaan zijn het levende bewijs. Tuindershof wordt ingepast tussen de bestaande bebouwing en het was daarom logisch het erven-patroon voort te zetten. Het is mooi om te zien hoe de ontwikkelcombinatie daar invulling aan heeft gegeven. Daardoor lijkt het straks of Tuindershof altijd al bestaan heeft."


Kavel Vastgoed is geselecteerd om het plan ‘De Koploper’ te ontwikkelen in Nieuw Delft. In januari schreef de gemeente een openbare selectie uit voor veld 6.4: een kavel in de zuidelijke punt van Nieuw Delft aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.

De Koploper is een innovatief en duurzaam plan speciaal ontwikkeld voor de wensen en behoeften van senioren. Het plan voorziet in een rijke combinatie aan seniorenwoningen, een plint met commerciële en maatschappelijke functies en een parkeergarage voor bewoners en omwonenden. Het winnende plan van Kavel Vastgoed is ontworpen door Wearearchitects (WAA) TSA en Sant en Co Landschapsarchitectuur en voldoet op alle punten het beste aan de wensen en eisen die de gemeente Delft in de selectie heeft uitgevraagd.

Bent u benieuwd naar de Koploper? Bekijk meer informatie over het plan in ons portfolio op onze website De Koploper

Exclusief en duurzaam

Het project Tuindershof De Erven is een exclusief en duurzaam woonproject met prachtige nieuwbouwwoningen in een groene omgeving. Zaterdag 3 juni trok een groot aantal geïnteresseerden naar de bouwplaats om alvast een kijkje te nemen bij dit nieuwe project. Deze open dag bood bezoekers de gelegenheid om het project van dichtbij te bekijken. Men kreeg een goede indruk van hoe het leven eruit gaat zien in de nieuwe wijk.

Virtuele belevenis

Er was veel te zien en te doen op de open dag. Zo konden de bezoekers een rondleiding krijgen en een vergelijkbare woning in aanbouw bekijken. Ook kon men zich laten informeren door de aannemer en de makelaars. Een van de hoogtepunten van de dag was de Virtual Reality-bril waarmee bezoekers de wijk in VR konden beleven. Zo kreeg men meteen een hele goede indruk hoe het is om op de mooiste plek van Tuindershof - midden in het groen - aan een van de gezellige Hofjes of met een tuin aan het water te wonen.

Op 1 juni heeft Kavel Vastgoed met de gemeente De Ronde Venen de anterieure overeenkomst voor Het Oosterland ondertekend. Met deze ondertekening is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een nieuwe woonwijk aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen, waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koop woningen. Wethouder Huib Zevenhuizen (woningbouw) en Jacco Nieuwstraten van Kavel Vastgoed hebben met deze ondertekening ook de start van een mooie en succesvolle samenwerking ingeluid.

Het Oosterland

Het Oosterland is een gebiedsontwikkeling in Mijdrecht waarbij het glastuinbouwgebied getransformeerd wordt naar een woonwijk. Het wordt een woonwijk voor jong en oud. Bij de ontwikkeling van de woningen wordt er gestreefd naar een gevarieerd woonaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze waterrijk en heel groen is opgezet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram